Ga naar de inhoud

Zondagsschool

We hebben met velen genoten van de kerstviering op 2e kerstdag. De collecte tijdens de kerstviering heeft € 227,10 opgebracht voor Dorcas. Via de vrijwillige bijdrage waarvoor we langs de deur kwamen, heeft u € 1023,50 aan het zondagsschool werk geschonken. We zijn heel dankbaar voor zoveel steun. Op 15 januari 2023 is er weer zondagsschool.