Kerstcollecte: Het kerstfeest komt er weer aan. We hopen dat met de kinderen, ouders en verdere belangstellenden te vieren. Daar is uiteraard geld voor nodig. Van 25 nov. tot 7 dec. komen we als team langs voor uw bijdrage. Wij hopen op uw belangstelling en medewerking.
Afscheid: Op zondag 3 november hebben we afscheid genomen van juf Linda Korevaar. We bedanken haar voor haar inzet, zullen haar enthousiasme en creativiteit missen en we wensen haar een goede tijd in Gouda.
Agenda: Op de avondmaalszondag 24 november is er geen zondagsschool.
Hartelijke groet, Anna Lisa, Arinne, Daniëlle, Femke, Frank, Theo en Wieke.

I.v.m. de herfstvakantie ie er zondag geen zondagsschool.

Afgelopen zondag mochten we acht nieuwe kinderen welkom heten. Mooi! Dank aan God.

Zondagmiddag worden de kinderen weer verwacht. Tijdens de gemeenteavond over het eigen jeugdwerk kwam duidelijk naar voren dat veel ouders het zondagsschool werk waarderen en een warm hart toedragen. Aan de andere kant missen we toch ook nog wel wat kinderen. Door de frequentie van het aantal zondagsschoolmiddagen wat te verminderen, hopen we toch de ouders en hun kinderen ‘over de streep’ te trekken. Ouders, neem uw verantwoordelijkheid. Mozes zegt: ‘U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat…’ (Deut. 6:7). De woorden van God moeten we onze kinderen inprenten. Bij het woord inprenten of inscherpen (SV) kun je denken aan een kwajongen die met zijn zakmes zijn naam in een boomstam kerft. Inscherpen: een activiteit die een onuitwisbaar spoor achterlaat in het leven van het kind. Inprenten gebeurt thuis, op school, in de kerk, op de club en ook op onze zondagsschool.

Zondagmiddag 14 april a.s. om 14.00 uur willen we met alle kinderen en hun ouders stilstaan bij het paasfeest. We luisteren, zingen en knutselen met elkaar. Brengen jullie voor dat laatste een schoenendoos mee? Alle kinderen van de gemeente zijn van harte welkom!

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen