Zondagmiddag 14 april a.s. om 14.00 uur willen we met alle kinderen en hun ouders stilstaan bij het paasfeest. We luisteren, zingen en knutselen met elkaar. Brengen jullie voor dat laatste een schoenendoos mee? Alle kinderen van de gemeente zijn van harte welkom!

De komende zondag verwachten wij jullie allemaal weer!

De a.s. zondag D.V. is er i.v.m. de voorjaarsvakantie geen zondagsschool.

Op D.V. 13 jan. a.s. is er van 14.00-15.00 uur in de “Wegijzer” en in de consistorie weer zondagsschool. Wij hopen dat er vele nieuwe leerlingen de weg naar de zondagsschool weten te vinden. M.n. de ouders van de kinderen vanaf een jaar of vier, vijf wekken wij van harte op om hun kinderen met liefde in deze dingen te leiden. Voor inlichtingen verwijs ik u naar dhr. Theo Korevaar en dhr. Frank Scheurwater. Mogen onze kinderen al vroeg leren, dat het onze eer is, als alles met de zondag op het huis en de dienst van God is gericht. Jezus zegt: “Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God” (Mk.10:14).

18.30 uur kerstfeestviering van de zondagsschool.
Oppas: Lida Mourik (`s avonds).

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen