De huis-aan-huis collecte die we dit jaar corona-proof hebben uitgevoerd heeft het mooie bedrag van € 1094,60 opgebracht. We zijn er stil van en erg dankbaar. Het kerstfeest met alles wat daarbij hoort zoals boeken voor de kinderen hebben we hiermee ruimschoots kunnen financieren. De kerstfeestcollecte voor ons sponsorkind Hannah heeft het mooie bedrag van € 451,10 opgebracht. Hiermee sponsoren we 4 keer per jaar via Woord & Daad en ondersteunen we Hannah met extra middelen. Namens het zondagsschoolteam zeggen we alle gevers hartelijk dank.

I.v.m. de beperkende maatregelen van de overheid is er zondag 10 jan. en 17 jan. geen zondagsschool.

Op D.V. zaterdag 26 december om 19.00 uur is de kerstviering met de kinderen van de zondagschool. Iedereen is van harte welkom om online mee te vieren. Het is bijzonder dat we ondanks de coronabeperkingen een viering kunnen organiseren. Natuurlijk hadden we liever met de hele gemeente in een warme, volle kerk gezeten, maar we zijn blij dat we op deze manier toch met elkaar verbonden zijn. Het thema is “Licht in de nacht”. Bij deze kerkbode vindt u een programmaboekje en een collectezakje. Er is voor alle gezinnen met kinderen een tasje met extra boekjes en andere verrassingen. Voor geïnteresseerde gezinnen is dat tasje aan te vragen bij de leiding van de zondagsschool: zondagsschoolbrandwijk@gmail.com. We hopen op een mooie gezamenlijke viering: Kijk en luister mee!

We willen u allen hartelijk danken voor uw bijdragen voor het Kerstfeest van de zondagsschool. We hebben gemerkt dat u het werk van de zondagsschool een warm hart toedraagt. Mocht u het vergeten zijn of het briefje zijn kwijtgeraakt dan kunt u uw bijdrage alsnog overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0320 3700 70 ten name van J.G. Vermeulen onder vermelding van “Bijdrage Kerstfeest”. Of u doet uw bijdrage in de brievenbus op Anemoon 6. We hopen en bidden om een mooi en gezegend Kerstfeest met de kinderen. Namens het zondagsschoolteam nogmaals hartelijk dank.

We hopen ook dit jaar weer het kerstfeest te vieren met de kinderen van de zondagsschool. We zien er erg naar uit maar we weten ook dat de omstandigheden onzeker zijn. Dit brengt ons er ook toe om dit jaar niet langs de deuren te gaan voor de vrijwillige bijdrage voor de zondagsschool. Daarom vragen wij u via deze weg of u ons werk ook financieel wil ondersteunen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0320 3700 70 ten name van J.G. Vermeulen onder vermelding van “Bijdrage Kerstfeest”. U kunt uw bijdrage ook in de brievenbus doen op Anemoon 6. Namens het zondagsschoolteam hartelijk dank.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen