Ga naar de inhoud

Categorie: Zondagsschool

Zondagsschool

We hebben met velen genoten van de kerstviering op 2e kerstdag. De collecte tijdens de kerstviering heeft € 227,10 opgebracht voor Dorcas. Via de vrijwillige bijdrage waarvoor we langs de deur kwamen, heeft u € 1023,50 aan het zondagsschool werk …

Kinderkerstfeest

Zo lang gewacht, nu is het zover,
In de donkere nacht, flonkert een ster.
De Koning is geboren!

D.V. maandag 26 december willen we de kerstviering van de zondagsschool beginnen met dit lied. Afgelopen weken hebben we ervoor geoefend. We …

Zondagsschool – Kerstfeest

De leiding en de kinderen van de zondagsschool zijn al weer bezig met voorbereiden en oefenen voor het Kerstfeest. We hopen er dit jaar weer een mooie en gezegende viering van te maken. Wilt u ons werk financieel steunen? In …

Zondagsschool

Beste jongens en meiden, aanstaande zondag 29 mei hopen wij samen met beide groepen in de Wegwijzer Hemelvaart en Pinksteren te vieren. Kom jij ook?…

Zondagsschool

Zondagmiddag worden de kinderen weer verwacht.…

Zondagsschool

Op zondagmiddag 10 april zijn alle kinderen en hun ouders hartelijk welkom in de Wegwijzer om 14.00 uur. We zullen deze middag stil staan bij het kruis. Het thema van de Goede Vrijdag viering is “Zie Hét Lam“.

Zondagsschool

Op zondagmiddag 10 april zijn alle kinderen en hun ouders hartelijk welkom in de Wegwijzer om 14.00 uur. We zullen deze middag stil staan bij het kruis. Het thema van de Goede Vrijdag viering is “Zie Hét Lam“.

Afscheid

Aan het einde van de Biddagdienst wordt er afscheid genomen van de kinderen die in januari de zondagsschool verlaten hebben. We konden toen geen afscheid nemen omdat het kinderkerstfeest digitaal gehouden is. We nemen afscheid van: Niels Bikker, Wiltiene van …

Zondagsschool

D.V. zondag 9 jan. is er geen zondagsschool. …

Zondagsschool – bijdrage Kerstfeest

We hopen dit jaar weer het Kerstfeest met de kinderen van de Zondagsschool te kunnen vieren. Ook de andere kinderen en grote mensen zijn dan natuurlijk van harte welkom. Om de kosten te dekken willen we u om een bijdrage …