De a.s. zondag (D.V. 26 aug.) begint de zondagsschool weer. Om 14.00 uur komen de verschillende groepen weer in “Voor elkaar, met elkaar”, de “Wegwijzer” en de consistorie bijeen. Wij bidden, dat er weer heel veel kinderen (vanaf zo ongeveer 4, 5 jaar) trouw naar de zondagsschool zullen komen. Wij bidden voor ons personeel om veel geloof en wijsheid. En wij bidden om Gods zegen over dit werk. “O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen” (Ps.71:17). Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die aan dhr. Jan-Kees Boele (tel. 642885) stellen. Laat er in de gemeente maar veel gebed voor de zondagsschool zijn. Mede door de zondagsschool worden de kinderen de christelijke beginselen bijgebracht en wordt de gemeente gebouwd.