Ga naar de inhoud

Categorie: Kerkbode

Pastoraat

We denken aan allen die thuis ziek zijn en waar weinig ruchtbaarheid aan gegeven is. Die in stilte hun kruis dragen. Aan allen die revalideren na een operatie, aan allen die eenzaam zijn of oud en niet meer kunnen wat …

Overleden: ds. A. Talsma

Zaterdag kregen we bericht dat onze vroegere predikant ds. A. Talsma uit Gouda op vrijdag 22 maart is overleden. Hij werd 83 jaar. We wisten dat zijn gezondheid broos was, maar als zo’n bericht dan komt, is het toch weer …

Collecte Studiefonds Ger. Bond

Dit fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het woord van God uitleggen. Uit dit fonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Sterke nadruk is de …

Doopdienst

We zien uit naar een bijzondere zondag. We vieren de opstandingsdag van onze Heere Jezus Christus en het sacrament van de Heilige doop wordt bediend. Cas van de fam. Albert en Jacoline Baan en ook Lot van de fam. Arjan …

Geboren: Eva Korteland

Op vrijdag 22 maart werd er bij de fam. Erwin & Anneloes Korteland een dochter geboren. Ze heet: Eva Johanna. We danken de Heere dat Hij leven heeft gegeven en gespaard. Een hartelijke felicitatie namens onze gemeente.…

Jarig

Op 4 april hoopt mevr. Corrie van Beuzekom – van Muijlwijk 82 jaar te worden. Namens de gemeente een fijne dag toegewenst, maar bovenal een gezegend nieuw levensjaar.…

Diaconaal project voedselbank

Voor de maand april kunnen de volgende producten weer ingeleverd worden: Brinta, havermout, crackers, beschuit, Cruesli, aardappelpuree, lang houdbare melk. Ook andere lang houdbare producten zijn welkom. Alle gevers hartelijk dank!…

Smulactie World Servants

Zaterdag 9 maart hebben we de bestellingen rondgebracht van de smulactie. De actie heeft € 415,- euro opgebracht. Iedereen bedankt voor de sponsoring en bestellingen. De opbrengst gaat naar de projecten van Laurens (Sierra Leone) en Lida (Rwanda) komende zomer.…

Ten slotte

Gezegende Paasdagen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad…

Zondag 24 maart 2024

09.30 uur ds. A. de Lange te Nieuw-Lekkerland
Koffie drinken na de dienst
18.30 uur ds. J. Muller te Bleskensgraaf
Zingen voor de dienst Ps. 21:4 ; Ps. 21:4.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Roel Pot.
Oppas: Jantine Bijkerk …