‘KIJK OOK EENS NAAR BOVEN’. De ouderen onder ons kennen hem nog wel. Hij sprak wel eens in de ‘Boerenklaas’ tijdens een evangelisatieavond. Ik bedoel wijlen ds. J.J. Poort. Hij schreef eens een boekje met de titel: ‘Kijk eens naar Boven”. Dit is zijn openingsverhaal: Kijk eens naar boven! Dat stond te lezen op het onderste plankje van het apothekerskastje van de dokter in het dorp. Bij de voordeur, links van de stoep. Dan hoefde niet iedereen die z’n medicijnen kwam halen, aan te bellen –’t stond klaar – zoiets kan in een dorp. Dat kastje – je kon het zelf opendoen – had glazen deurtjes en twee plankjes waarop de flesjes, capsules, tubes en potjes medicijnen stonden. Aangezien het vrij hoog opgehangen was, keek menigeen alleen maar naar het onderste plankje en vergat bij het bovenste plankje te zoeken. Vandaar dat de dokter er met een punaise een briefje had opgeprikt: Kijk ook eens naar boven! Al jaren woon ik niet meer in dat dorp, maar op de vreemdste momenten komt me dat briefje weer voor de geest. Alleen… anders, zinvoller. Boven staat al jaren met een hoofdletter. Kijk ook eens naar Boven. Niet alleen opzij – naar de mensen om je heen die het allemaal beter weten. Niet alleen maar terug – naar je verleden – met spijt en wroeging misschien. Niet alleen maar vooruit – je weet toch niet hoe het allemaal verder zal gaan. Maar kijk óók eens naar Boven! Vergeet dat niet! Biddend naar Boven, dankend naar Boven, vertrouwend naar Boven. Want er is ook een Hemels medicijn!
Een hartelijke groet,
De kerkenraad

09.30 uur Dr. J. van Eck te Lexmond
18.30 uur Ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 99: 2 en Ps. 75: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert-Jan Stasse en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Stichting ‘De Hoop’; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers.

Voor volgende week zondag 25 okt. wordt groep 2 uitgenodigd (aanmelden uiterlijk donderdag 22 okt.). Dat is de Gijbelandsedijk, Damseweg en de oude nieuwbouw. Bij de aanmelding graag aangeven of de voorkeur uitgaat naar de morgendienst of de avonddienst. Via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl

D.V. zondag 18 en 25 oktober is er geen zondagsschool i.v.m. de herfstvakantie en op zaterdag 24 oktober komt er weer een online kindermoment.

Op maandagavond 19 okt. hoopt de vrouwenvereniging weer bijeen te komen. Mevr. Leontine Boele neemt ons mee in Bijbelstudie 2, juni 2020. Alle vrouwen hartelijk welkom.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen