Ga naar de inhoud

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten juni via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 965,21 en extra maandelijkse collecte € 385,85. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand juni nog € 149 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Via oud. A. Mourik € 50 voor de kerk en € 50 voor de diaconie. Alle gevers hartelijk dank!