Wij leven van harte mee met dhr. en mevr. H. Boele-Verhoeff, nu er in Streefkerk een broer en zwager van hen is overleden. Wij hopen samen op een gezegende zondag. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.