Ga naar de inhoud

Categorie: Verantwoording

Verantwoording

Via oud. A. Mourik kwam € 20,- binnen voor de kerk.…

Talenten

Opbrengst verkoop aardappelen € 200,-…

Giften

Via oud. A. Mourik kwam € 20,- binnen voor de kerk.…

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten april: voor de kerk uit 1e collecte € 1.293,41, extra maandelijkse collecte € 320,30, onderhoudsfonds € 298,80 en algemene middelen € 831,35. Alle gevers hartelijk dank!…

Verantwoording

Via ds. Speksnijder € 10 en via oud. Gerard Korevaar € 20. Beide giften voor de kerk.…

Verantwoording

Collecte-opbrengsten februari via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 1.119,49, extra maandelijkse collecte € 349,75 en onderhoudsfonds € 320,02. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand februari nog € 356,- collectegeld ontvangen. …

Verantwoording

Via Maarten de Jong 10,- euro ontvangen voor het ouderenwerk. De collecte op de Paasavond voor Friedestimme heeft €155,- euro opgebracht.…

Verantwoording

Verjaringsfonds: De opbrengst van het verjaringsfonds over de maand februari € 232,78. Gift voor de kerk via diaken Molenaar € 50. Talenten: opbrengst oud ijzer € 1000. Sokken breien mevr. Aanen € 20. Collecte-opbrengsten januari via de collecte-app en in …