Een maal per maand op zaterdag (zie kerkbode) wordt er oud-papier opgehaald in de gemeente. Dit wordt gedaan met medewerking van vrijwilligers. Zet de papiercontainers met de handvaten naar de weg, dan is het voor hen ook prettig ophalen. Hiernaast is er ook gelegenheid om oude metalen aan te bieden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Dhr. J. van den Dool. Hij kan u er alles over vertellen en wil het graag ophalen.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen