In de week voor iemands verjaardag, krijgt hij/zij een enveloppe van de kerk aangeboden, met de hartelijke felicitaties.

Hierbij zit ook een enveloppe, om met uw gave te gedenken de dankbaarheid aan de Heere dat er weer een levensjaar ons is geschonken. Na inlevering worden deze gaven gebruikt voor bijzondere doeleinden binnen onze eigen kerk. Zo zijn er enige tijd geleden nieuwe Bijbels in de Herziene Statenvertaling aangeschaft voor de diakenen- en ouderlingenbanken.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen