Ga naar de inhoud

Collectebonnen

Wanneer u collectebonnen gebruikt in plaats van contant geld, zijn uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

De collectebonnen zijn elke maand op de aangegeven datum in de kerkbode, van acht tot negen uur, verkrijgbaar in de consistorie. De bonnen zijn te gebruiken voor alle collecten in de kerk, voor de zendingsbussen bij de uitgang, de zondagsschool en het verjaringsfonds.
Rekeningnummers Kerkrentmeesters:

NL21 RABO 0342 746 170 (voor het betalen van collectebonnen)
NL91 RABO 0342 725 025 (voor giften en vrijwillige bijdrage)