Ga naar de inhoud

Nieuws

Jubileum: dhr. en mevr. Kees en Aartje van Wijk

Dinsdag 28 juni was een bijzondere dag bij Kees en Aartje van Wijk. Op deze dag mochten ze vieren 60 jaar getrouwd te zijn. Wat een zegen om dat samen met kinderen en kleinkinderen te beleven en te vieren. We …

Jubileum: Theo en Jonette Korevaar

Op D.V. 9 juli zijn Theo en Jonette Korevaar 25 jaar in het huwelijk verbonden. Een gedenkwaardige dag van omzien en vooruitzien. We zijn met dit echtpaar de Heere dankbaar voor deze mijlpaal van liefde en trouw. Genade van God …

Dabar

Pop-up Camping. Deze zomer willen wij als dabarteam en commissie vier weken lang een vakantie verzorgen voor 32 gezinnen die door gebrek aan financiële middelen of sociale omstandigheden helaas niet op vakantie kunnen. Het zou mooi zijn als u/jij ons …

Verantwoording

Van Jaap en Tinus € 2100 ontvangen voor oude metalen over de maanden mei een juni. Talenten: Aardappelverkoop € 200. De opbrengst van het verjaringsfonds over de maand juni is € 243,60.…

Ten slotte

De kinderen krijgen nu vakantie. Heerlijk! In de volgende kerkbode kom ik hier op terug. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad…

Nieuwe kussens

Op 6 juli 2022 zijn er in de kerkbanken nieuwe kussens gelegd. Na 50 jaar was vervanging van de kussens wel nodig. De oude kussens zullen we als restafval af moeten voeren, tenzij iemand ze nog ergens voor wil of …

Zondag 3 juli 2022

09.30 uur ds. R. van der Knijff te Molenaarsgraaf (belijdenisdienst)
18.30 uur ds. H. E. Veldhuizen te Schelluinen
Zingen voor de dienst: Ps.17: 3 en Ps. 72: 10.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse mevr. Annemarie Zwart-Baan.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en …

Beroep

Vrijdag 1 juli heeft proponent Speksnijder aan de kerkenraad laten weten dat hij het beroep naar onze gemeente mocht aannemen. De Heere heeft alles zo geleid en bestuurd dat zijn hart naar Brandwijk werd gebogen. Uiteindelijk is het de Heere, …

Kerkenraad

Ouderling Floor de Bruin heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn ambt moet neerleggen. Voor hem is dat een ingrijpend besluit. Wij respecteren deze beslissing en leven hartelijk met hem mee. Het wil niet zeggen dat hij onmiddellijk met alles …

Belijdenis

Komende zondag willen de volgende personen tijdens de morgendienst openbare belijdenis van het geloof afleggen: Wieke Boele, Marleen Korevaar, Jurian Korevaar en Laurens Kortleve. De afgelopen tijd hebben zij zich hierop voorbereid. We hopen van harte dat onze belijdeniscatechisanten mogen …