Ga naar de inhoud

Nieuws

Biddag

Het thema ‘Zie jij het ook?’ uit de biddagmap van de HGJB is gebaseerd op de geschiedenis van Elisa en zijn knecht uit 2 Koningen 6:8-23, waarin gebed en (niet) zien een grote rol spelen. Indrukwekkend om te zien hoe …

Bevestiging en intrede proponent Speksnijder

Op D.V. 12 maart 2023 hopen we als gemeente een vreugdevolle dag te beleven. Dan zal in de ochtenddienst proponent J. Speksnijder worden bevestigd tot predikant. Deze dienst wordt geleid door Ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers. De intrededienst …

Pastoraat

Niet iedereen wil bij naam en toenaam genoemd worden in de kerkbode. Neem van de kerkenraad aan dat er meer mensen in onze gemeente zijn die in ernstige nood verkeren. Ook voor die mensen vragen we uw voorbede. ‘Welzalig hij,

Vrouwenvereniging

Op D.V. maandag 6 maart a.s. ontmoeten we elkaar weer. We bespreken Bijbelstudie 8 over psalm 128: ”Zegen als beloning?” Leontina Boele leidt dit voor ons in. De koffie staat om 19.45 uur klaar. Welkom!…

Agenda (Deo Volente)

Zo. 5 maart – Koffie drinken na de dienst, Jeugdvereniging
Ma. 6 maart – Vrouwenvereniging
Wo. 8 maart – Biddag
Vr. 10 maart – Tienerclub…

Verantwoording

Talenten: opbrengst aardappelverkoop € 200. Via dhr. Jan Korevaar ontvangen € 30 voor de kerk.…

Ten slotte

Een vakantieweek is gauw voorbij. Toch hopen we dat onze jonge gemeenteleden, en natuurlijk ook hun leerkrachten, ervan genoten hebben en met frisse moed weer aan de slag gaan in de nieuwe schoolweek. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis …

Zondag 26 februari 2023 (2de lijdenszondag)

09.30 uur ds. B.J.P. de Bruin te Middelburg
18.30 uur ds. H.J. Stoutjesdijk te Dordrecht
Zingen voor de dienst: Ps. 146: 6 en Ps. 80: 11.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Wim Stolk.
Oppasrooster: Lida Mourik en Arinne v/d …

Bijbelkring

Maandag 27 februari gaan we het met de Bijbelkring hebben over dienstbaarheid. Dit doen we aan de hand van Markus 10:43, waar staat: “Wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn.” Van harte welkom in de Wegwijzer …

Koffiedrinken

Volgende week zondagmorgen 5 maart hopen we na de dienst weer met elkaar koffie te drinken in de Wegwijzer.…