Ga naar de inhoud

Nieuws

Uitgifte collectebonnen

Op donderdag 1 september is onze penningmeester Jan Korevaar weer aanwezig in de consistorie om u van bonnen te voorzien. Vanaf 20.00 uur.…

Ten slotte

Gondel of kano? U kent ze wel als u in Venetië geweest bent. Of anders wel van een plaatje. Zo’n gondel die met toeristen door de straten van Venetië vaart. En stoer achter in de boot de gondelier. In z’n …

Zondag 21 augustus 2022

09.30 uur prop. M. Bos te Lunteren
18.30 uur ds. E. de Mots te Ridderkerk
Zingen voor de dienst: Ps.119: 17; Ps. 119: 32.
Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: …

Huwelijk: Jacoline de Jong & Albert Baan

We kregen een hartelijke uitnodiging van twee jonge mensen die we nog niet kenden, maar die in Brandwijk komen wonen en zich willen aansluiten bij onze gemeente. Het zijn Jacoline de Jong en Albert Baan. Jacoline komt uit Wijngaarden en …

Panama

Lida Mourik en Marleen Korevaar mochten zaterdag weer thuiskomen. Wat een belevenis moet het geweest zijn om zover van huis je dienstbaar te stellen voor je medemens. Dit is een ervaring die je je hele leven meedraagt. Je bouwt aan …

Cursus

Vanuit Bleskensgraaf is er een initiatief ontstaan om gemeenteleden te stimuleren en ondersteunen in ’Verdieping in Gods Woord’. Op de folder in de kerkbode kunt u hier meer over lezen. Bezoek ook de website voor meer informatie. Het bestuur richt …

School

Nog een paar dagen en dan begint de school weer. We bidden alle kinderen en tieners een goede tijd toe. De Heere zegent allen die hun hulp van Hem verwachten. Dat geldt ook voor hen die voor de klas staan. …

Kerkenraad

Woensdag 24 augustus hoopt de kerkenraad weer te vergaderen en mogen we ons verder voorbereiden op komend seizoen. Mogen we uw voorbede vragen voor al het werk?…

Opening winterwerk

Bij deze kerkbode vindt u de folder opening winterwerk 2022. Iedereen hartelijk welkom bij de verschillende activiteiten! We zien uit naar een mooie start van het seizoen.

Hier vindt u online het programma en alle info……

Ten slotte

Socrates, de Griekse filosoof, liep eens door de straten van Athene. Plotseling kwam een man opgewonden naar hem toe en zei: Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend, die… Socrates onderbrak hem. Heb je datgene wat je mij …