Ga naar de inhoud

Nieuws

Verjaardag

Op 28 april hoopt dhr. Hans Kortleve 83 jaar te worden. We wensen hem en zijn vrouw van harte Gods zegen toe en ook een mooie verjaardag.…

Zingen na de dienst

Zondagochtend 23 april hopen we na de dienst met u weer enkele liederen te zingen om de Heere te eren. U blijft toch ook?…

Organisten

We zijn dankbaar dat de Heere mensen geeft die van Hem de gave hebben ontvangen om de gemeentezang te begeleiden. Dat is een belangrijke taak die veel tijd, oefening en voorbereiding vraagt. Organisten: weet dat we zeer waarderen dat u/jij …

Diaconaalproject voedselbank

In de maand mei kunnen de volgende producten weer ingeleverd worden: diverse soorten soep, alle soorten groente conserven, fruit in blik of pot. Ook andere langhoudbare producten zijn welkom. We hopen dat u weer meedoet. Mooi dat we elke maand …

Onderhoud

Jarenlang heeft Kees van Wijk onderhoudswerk verricht aan het groen rondom de kerk en de Wegwijzer. Kees heeft aangegeven hiermee te stoppen. We danken hem hierbij voor de vele uren inzet! Er is besloten om het onderhoud voortaan met een …

Evangelisatiecommissie

Op zondagmiddag 30 april is er een tentdienst in de feesttent van de Oranjevereniging op het terrein van Van Wijgerden aan de Polderweg-Oost in Molenaarsgraaf. Het thema is “Samen”. De dienst begint om 14:00 uur. De toegang is gratis, maar …

Terugblik

Op zondag 16 april werd gevierd dat de Noorderkerk al 400 jaar in het hart van de Amsterdamse Jordaan staat. In al die jaren gingen veel mensen het gebouw binnen om de woorden van God te horen. Ook deze zondag …

Bij de preek

Nav de preek over Genesis 22 kwam de vraag op welke manier(en) de Heere voorziet. Vervult Hij dan al onze verlangens en wensen zoals wij dat willen? En geeft Hij terug wat wij hebben moeten opgeven of verliezen? Een goede …

Ten slotte

Ik ben de komende 2 weken vrij. Als er iets is kunt u contact opnemen met de wijkouderling of de scriba. Hartelijke groeten,
Ds. J. Speksnijder…