Ga naar de inhoud

Nieuws

Ten slotte

Pieternel Boele gaat binnenkort naar Israël. Ze schrijft er het volgende over: Vanaf 17 november hoop ik voor 5,5 maand naar Nes Ammim te gaan. Nes Ammim is een kibboets in Israël en heeft als doel de dialoog tussen verschillende …

Zondag 6 november 2022

09.30 uur ds. H.M. Burggraaf te Noordeloos
18.30 uur ds. H. Westerhout te Nunspeet
Zingen voor de dienst: Ps. 62: 4 en Ps. 105: 3.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; …

Zingen na de dienst

We zijn dankbaar dat onze muziekgroep het stokje weer oppakt. Door corona heeft dit onderdeel van het gemeentewerk lange tijd stil gelegen. Heerlijk dat het nu weer kan. Fijn om zo met elkaar te zingen en God groot te maken. …

In memoriam

Op woensdag 26 oktober is overleden Jacob (Jaap) van Renswoude, in de leeftijd van 85 jaar. We condoleren zijn vrouw, kinderen, klein en achterkleinkinderen met dit verlies. De familie verwoordde het als volgt op de kaart: Intens verdrietig delen wij …

Pastoraat

We denken aan en bidden voor de zieken in onze gemeente. Ps. 17 reikt ons een krachtige bede en belofte: ‘Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; Uw zorg bewaak’ mij van omhoog’. We leven mee met de fam. Van Renswoude, …

Vrouwenvereniging

Op D.V. maandag 7 november a.s. ontmoeten we elkaar weer. We bespreken Bijbelstudie 3 over Psalm 43: Een neergebogen ziel. Mevr. Ina de Gier leidt dat voor ons in. Alle vrouwen hartelijk welkom!…

Dorcas

Voedselinzamelactie. “Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven”, zegt de Heere Jezus in Math.25. Dit jaar zamelen we digitaal boodschappen in. U kunt doneren met cash geld, machtiging of QR code. Geven uit dankbaarheid van onze …

Women to women gebedsuur

Op dinsdag 8 november van 11.00 uur tot 12.00 uur worden de vrouwen uitgenodigd om voor vervolgde christen vrouwen te bidden. Bidt U mee? Van harte welkom bij Thea Mourik in Molenaarsgraaf.…

Vrijwillige bijdrage

We zijn dankbaar dat in de afgelopen maanden veel gemeenteleden de vrijwillige bijdrage 2022 hebben overgemaakt. Maar misschien bent u het helemaal vergeten. Wellicht wilt u dan alsnog uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL91 RABO 0342 7250 25 t.n.v. “College …

Agenda (Deo Volente)

Zo. 6 nov. – Zingen na de dienst, Zondagsschool
Ma. 7 nov. – Vrouwenvereniging
Di. 8 nov. – Catechisatie gr. 1-3
Vr. 11 nov. – Tienerclub…