Ga naar de inhoud

Nieuws

Meeleven

We leven mee met de ouderen in onze gemeente. Vakantietijd is vaak een eenzame tijd. Als kinderen en kleinkinderen ’s lands grenzen over trekken, wordt er weinig koffie meer geschonken. Wellicht ligt er hier voor ons een taak. Een extra …

Dabar

Afgelopen zondag hebt u strookjes kunnen scheuren met daarop boodschappen. Komende zondag kunt u die bij de ingang van de kerk in de kratten doen. Ze worden verdeeld onder de vakantiegasten op de dabarcamping in Oud-Alblas. Is iets niet duidelijk? …

Gebedsapp

Elke maandag ontvangen we een gebedsbrief via de app. Hierop staan gebedspunten die we die week mee mogen nemen in ons dagelijks gebed. Mooi om zo als gemeente de noden en zorgen die er zijn bij de Heere God te …

Verantwoording

Financiële verantwoording kerkrentmeesters: Collecte-opbrengsten mei via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 1.354,67, extra maandelijkse collecte € 277,95, algemene middelen € 590,41 en onderhoudsfonds € 619,01. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de …

Ten slotte

Het is vakantietijd. Terwijl ik dit schrijf zit ik onder de luifel van onze caravan bij een ondergaande zon. Mensen doen soms aparte dingen. Sommigen van ons verlaten hun ruime huis vol met luxe, en verruilen dat met plezier voor …

Zondag 10 juli 2022

09.30 uur prop. J. Schneider te Woudrichem
18.30 uur ds. H. J. van der Veen te Sliedrecht
Zingen voor de dienst: Ps.84: 3 en Ps. 86: 6.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Marnix van Leeuwen.
Collecten: Eerste collecte: Kerk …

Beroep

Vrijdag 1 juli heeft proponent J. Speksnijder aan de kerkenraad laten weten dat hij het beroep naar onze gemeente mocht aannemen. De Heere heeft alles zo geleid en bestuurd dat zijn hart naar Brandwijk werd gebogen. Uiteindelijk is het de …

Belijdenisdienst

We zien terug om een gezegende dienst. Thema van de dienst was: ‘Verlangen naar meer’, dit n.a.v. Efeze 3: 14-21. Leeft er in ons hart verlangen om de Heere meer en meer te leren kennen. Verlangen naar die onbegrensde zee …

In memoriam

Op zaterdag 2 juli 2022 is in de gezegende leeftijd van 99 jaar overleden Antje Molenaar – den Boef. Al sinds 1991 was zij weduwe van Aalbert Molenaar. Vanuit Molenaarsgraaf gekomen heeft ze vele jaren te Brandwijk gewoond. De laatste …

Belijdenis

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het meeleven naar onze belijdenis. Alle kaarten, gebeden en bemoedigende woorden hebben we zeer gewaardeerd. Op deze manier mogen we ons gedragen weten door de gemeente. Hartelijke groet, Jurian, Laurens, Marleen en Wieke.…