Ga naar de inhoud

Nieuws

Pastoraat

U/jij die ziek of beperkt bent, of bezig bent met een kuur of met revalideren: de opgestane, levende Heer zij met u. Hij helpt! Dat dit u/jou troost en rust mag geven. Daarnaast denken we aan hen die zorg nodig …

Doop

Op 1ste Paasdag, zondag 31 maart, mochten Cas Cornelis Baan, zoontje van Jacoline en Albert en ook Lot, dochtertje van Renske en Arjan Mourik het teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangen. Juist in zo’n dienst schittert de liefde en …

Jubileum: Wout en Arda van Muijlwijk

Vrijdag 5 april 2024 is voor het echtpaar Wout en Arda van Muijlwijk een bijzondere dag. Door Gods trouw en sparende Hand mochten zij gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Een dag met een gouden …

Vrouwenvereniging

Op maandag 10 april hoopt Marianne Kortleve het onderwerp op de laatste verenigingsavond in te leiden. Voorstudie: Van vrouw tot vrouw, nummer 9 en 10. Alle vrouwen hartelijk welkom!…

Gebedsuur

Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor een gebedsuur in de Wegwijzer op DV woensdag 10 april. De aanvang is om 20.00 uur.…

Agenda (Deo Volente)

Zo. 7 april – zondagsschool
Ma. 8 april – vrouwenvereniging
Wo. 10 april – Echo vrouwenkring, Gebedsuur, Belijdeniscatechisatie…

Oud ijzer

Nu mevr. Van Renswoude verhuisd is, is ook de verzamelplaats van oud ijzer komen te vervallen. Gelukkig is er een nieuwe plek gevonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tinus Spruijtenburg. Hij wil het ook op komen halen. …

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten februari: voor de kerk uit 1e collecte € 942,79, extra maandelijkse collecte € 345,95, algemene middelen € 381,22 en onderhoudsfonds € 344,95. Via ds. Speksnijder ontvangen: € 78,- Alle gevers hartelijk dank!…

Ten slotte

Jezus was geen tuinman, Hij had een ander beroep: Schaapherder. Vandaag roept de Herder Zijn schapen terug van de verkeerde afslag die ze genomen hebben. Door Maria bij haar naam te noemen, toont de Heere Jezus Zich aan Maria als …

Zondag 31 maart 2024 (1ste Paasdag)

09.30 uur ds. J. Speksnijder (doopdienst)
18.30 uur ds. T. van Bruggen te Streefkerk
Zingen voor de dienst: Paasliederen en Ps. 21:4.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Jens Slagboom.
Oppas: Anna Lisa Hofman en Esther Verhoef.
Collecten: Eerste collecte: …