Op D.V. donderdag 18 nov. a.s. verzorgt prof. Dr. W. Verboom uit Harderwijk voor ons een gemeenteavond onder de titel: “Wat betekent het vandaag om Hervormd-Gereformeerd te zijn?” Met als ondertitel: “Wat is de betekenis van de Gereformeerde Bond in de P.K.N.?” In deze tijd van kerkelijke en geestelijk verwarring is dat onderwerp van een wel heel groot belang. U doet er wijs aan de genoemde datum te noteren!