Vanaf morgen (D.V. 3 juli) tot en met 31 juli hebben wij vakantie. In voorkomende gevallen mag ik u wel vriendelijk vragen om contact op te nemen met de scriba of uw wijkouderling. Ik verzorg zelf nog de kerkbodeberichten voor het nummer van D.V. 9 juli. Voor de twee daarna volgende nummers wordt het u nog medegedeeld.