Ga naar de inhoud

Auteur: Jonette Korevaar

De liefde van de bruidegom en de bruid (Hooglied 8:6a)

 Zet me als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm. Want de liefde is sterk als de dood.

(Hooglied 8:6a)

(Een indruk van een trouwpreek).

Ons thema luidt: “De liefde van de bruidegom en de bruid”. …

Een vriend is altijd een vriend (Spreuken 17:17)

“Een vriend heeft te aller tijd lief; en een broeder wordt in de benauwdheid geboren” (Spreuken 17:17)

Onze punten zijn:

 1. Dat dit in het algemeen geldt
 2. Dat dit in het bijzonder van Christus geldt
 3. Dat dit in het leven van

Gad (Genesis 49:19)

“Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen; maar hij zal haar aanvallen in het einde”

(Genesis 49:19)

Onze punten zijn:

 1. De pijn van dit woord
 2. De prediking van dit woord
 3. De praktijk van dit woord

De Naam van de Zaligmaker

(n.a.v. Zondag 11 van de Heidelberger).

De punten zijn

 1. Deze Naam is door de Vader geopenbaard
 2. Deze Naam is door de Zoon aanvaard
 3. Deze Naam wordt door de Heilige Geest ons verklaard

Het is niet alles goud wat er blinkt (1 Koningen 14:27a)

En de koning Rehabeam maakte, in plaats van die (gouden schilden), koperen schilden

(1 Koningen 14:27a)

 

Boven de meditatie staat: “Het is niet alles goud wat er blinkt.” En de punten zijn:

 1. Onze schone schijn
 2. De luister van Jezus Christus

De beste papieren

(n.a.v. vr. en antw. 19 van de Heidelbergse Catechismus)

Vraag: Waaruit weet gij dat? (d.w.z. dat Jezus Christus onze Middelaar is)

Antwoord: Uit het heilig Evangelie, hetwelk God zelf voor het eerst in het Paradijs heeft geopenbaard, en daarna door

Eert uw vader en uw moeder

(N.a.v. Zondag 39 van de Heidelberger Catechismus)

De verdeling van de stof is als volgt:

 1. De eis van God
 2. De genade van Jezus Christus
 3. De zegen voor de mensen

Nafthali (Genesis 49:21)

Nafthali is een losgelaten hinde; hij geeft schone woorden.

(Gen.49:21).

Onze punten zijn:

 1. De schaduw over dit woord
 2. De verwijzing in dit woord
 3. De zegen van dit woord