Ga naar de inhoud

Auteur: Jonette Korevaar

Degenen, die tot God bekeerd zijn

Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden?

(Vraag en Antwoord 114 van de Heidelberger Catechismus)

Het gaat over “Degenen, die tot God bekeerd zijn”. De punten zijn:

1. Zij zijn mensen met maar kleine kracht.…

Heere waarom… (Jesaja 63:17)

Heere! waarom doet Gij ons van Uw wegen dwalen, waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen? Keer weder om Uwer knechten wil, de stammen Uws erfdeels

(Jesaja 63:17)

Wij denken achtereenvolgens na over:

  1. Een heftig woord
  2. Een

“Ons deel in dit leven.”

“Geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt, al de dagen van uw ijdele leven, welke God u gegeven heeft onder de zon; want dit is uw deel in dit leven en van de arbeid, die gij arbeidt onder

God zorgt voor Zijn kinderen

“Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden” (Mattheüs 6:33).

Boven de overdenking staat: “God zorgt voor Zijn kinderen”. De punten zijn:

  1. Wat dat niet is.
  2. Wat dat wel is.
  3. Wat

Een kind van vele gedachten (Genesis 49:27)

Benjamin zal als een wolf verscheuren; des morgens zal hij roof eten, en des avonds zal hij buit uitdelen

(Genesis 49:27)

Boven de meditatie staat: “Een kind van vele gedachten”.

De punten zijn:

  1. Een dubbele naam
  2. Een dubbel leven
  3. Een

Zoek de Heere! (Jesaja 55:6 en 7)

Zoek de Heere, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de Heere, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en

Daniëls vreemdelingschap (Daniël 1:8a)

Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings.

(Daniël 1:8a)

Wij hebben boven de preek geschreven: “Daniëls vreemdelingschap.”

De punten zijn:

  1. De beproevingen waar hij voor komt