Ga naar de inhoud

Auteur: Jonette Korevaar

De instelling van het feest van Poerim

(Enige kanttekeningen bij Esther 8 en Esther 9:20-23)

In januari stond in een artikel op de voorpagina van het RD te lezen, dat de autoriteiten in Iran hebben besloten om het “Graf van Esther en Mordechai, de Joden” de status …

Ik moet heden in uw huis blijven

N.a.v. Lucas 19 vers 5b

De Heere Jezus heeft haast. Grote haast. Maar al heeft Hij zo`n grote haast, voor de mensen die Hem nodig hebben, heeft Hij alle tijd. Gaat de Heere Jezus ook vandaag nog voorbij? Hij komt …

Opening Winterwerk

Van 10 t/m 12 september hielden we ons jaarlijkse openingsweekend. Het thema dit jaar is:

1,2,3, vier!

Vrijdag 10 september

Poldersport

We zijn het openingsweekend begonnen met een poldersport. Met jong en oud gezellig in de weer. Na afloop even …

“Ik geloof de opstanding des vleses.”

(Enige kantekeningen bij vr. en antw. 57 van de Heidelberger).

De punten zijn:

 1. De kritiek op dit geloof.
 2. Het fundament van dit geloof.
 3. Het leven uit dit geloof.

“Zo ik niet had geloofd…”

“Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden…” (Psalm 27:13).

Onze tekst is een afgebroken zin. Een zin met een stilte er in. Want het laatste van dit vers is …

De geestelijke communicatie.

“En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?” (Handelingen 2:8).

De punten die als leidraad dienen zijn:

 1. De geestelijke communicatie is door de zonde stilgevallen.
 2. De geestelijke communicatie is door de Heere

Ziet, Ik zend u … (Mattheüs 10:16)

“Ziet, Ik zend u als schapen in het midden van de wolven; weest dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven” (Mattheüs 10:16).

Ik vind dit een spannende tekst. Het valt meteen op, dat er in totaal vier …

Gered naar Gods woord

“Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar Uw woord” (Psalm 119:25).

Wij denken na over

 1. Een bittere klacht.
 2. Een hartelijk gebed.
 3. Een vaste pleitgrond.

Eert uw vader en uw moeder

(N.a.v. Zondag 39 van de Heidelberger Catechismus)

 De verdeling van de stof is als volgt:

 1. De eis van God.
 2. De genade van Jezus Christus.
 3. De zegen voor de mensen.

Simson en Delila (Richteren 16:17)

Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart, en zeide tot haar: Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireeër Gods van mijn moeders buik af; indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van