Ga naar de inhoud

Auteur: Jonette Korevaar

Ook als je valt, val je niet uit Gods hand!

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Psalm 91:1).

Er is in Nieuwland een boerderij afgebrand. Het stond in het “Kontakt”. Huib Pellikaan, de vader van het getroffen gezin, haalde …

Naar Gods land onderweg

”De Heere ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hen de weg te wijzen, en `s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken”

(Ex.13:21). (Een indruk van een …

Talenten aanbod

Hier kunt u (de eerste) talenten die geveild gaan worden alvast bekijken. Waar wilt u op gaan bieden? Of heeft u zelf nog een talent in de aanbieding.

Talenten aanbieden kan nog steeds via het inschrijfformulier onderaan deze pagina.

[nggallery …

Nadenken over Goede Vrijdag

Iets om over na te denken op Goede Vrijdag.

“Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven” (Joh.19:22).

Onze punten zijn:

  1.  Hoe Pilatus het zegt.
  2. Hoe God het bedoelt.
  3. Hoe wij er door worden vertroost.

De instelling van het feest van Poerim

(Enige kanttekeningen bij Esther 8 en Esther 9:20-23)

In januari stond in een artikel op de voorpagina van het RD te lezen, dat de autoriteiten in Iran hebben besloten om het “Graf van Esther en Mordechai, de Joden” de status …

Ik moet heden in uw huis blijven

N.a.v. Lucas 19 vers 5b

De Heere Jezus heeft haast. Grote haast. Maar al heeft Hij zo`n grote haast, voor de mensen die Hem nodig hebben, heeft Hij alle tijd. Gaat de Heere Jezus ook vandaag nog voorbij? Hij komt …

Opening Winterwerk

Van 10 t/m 12 september hielden we ons jaarlijkse openingsweekend. Het thema dit jaar is:

1,2,3, vier!

Vrijdag 10 september

Poldersport

We zijn het openingsweekend begonnen met een poldersport. Met jong en oud gezellig in de weer. Na afloop even …

“Ik geloof de opstanding des vleses.”

(Enige kantekeningen bij vr. en antw. 57 van de Heidelberger).

De punten zijn:

  1. De kritiek op dit geloof.
  2. Het fundament van dit geloof.
  3. Het leven uit dit geloof.

“Zo ik niet had geloofd…”

“Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden…” (Psalm 27:13).

Onze tekst is een afgebroken zin. Een zin met een stilte er in. Want het laatste van dit vers is …

De geestelijke communicatie.

“En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?” (Handelingen 2:8).

De punten die als leidraad dienen zijn:

  1. De geestelijke communicatie is door de zonde stilgevallen.
  2. De geestelijke communicatie is door de Heere