Ga naar de inhoud

Tag: Meditaties

Een drievoudig snoer

“Twee zijn beter dan een;…en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken” (Prediker 4:9a en 12b; een indruk van een trouwpreek).

De Prediker heeft zijn hele leven nauwgezet wat er omgaat in de wereld doorzien en doordacht. En wat hij …

“Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?”

Naar aanleiding van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus.

Het gaat over de “Voorzienigheid”. De punten zijn:

 1. Wat Gods voorzienigheid is.
 2. Wat het geheim van Gods voorzienigheid is.
 3. Wat het leven onder Gods voorzienigheid is.

Hebben wij het dan allemaal zo verkeerd gedaan?

Alweer enige jaren terug kwam er een klein boekje uit van de destijds heel bekende legerpredikant ds. J.J. Poort. Het had als titel: “Mijn kinderen doen er niet meer aan.”

Tot troost van, naar ik hoop, vele mensen volgt daar …

Eert uw vader en uw moeder

(N.a.v. Zondag 39 van de Heidelberger Catechismus)

 De verdeling van de stof is als volgt:

 1. De eis van God.
 2. De genade van Jezus Christus.
 3. De zegen voor de mensen.

Simson en Delila (Richteren 16:17)

Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart, en zeide tot haar: Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireeër Gods van mijn moeders buik af; indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van

Paulus verdedigt een weggelopen slaaf (Filémon 10)

Ik bid u dan voor mijn zoon, die ik in mijn banden geteeld heb, namelijk Onésimus.

(Filémon 10)

Boven de meditatie staat: “Paulus verdedigt een weggelopen slaaf”. De punten zijn:

 1. Het appel van de diplomatie.
 2. Het gebed van Christus.
 3. De

Degenen, die tot God bekeerd zijn

Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden?

(Vraag en Antwoord 114 van de Heidelberger Catechismus)

Het gaat over “Degenen, die tot God bekeerd zijn”. De punten zijn:

1. Zij zijn mensen met maar kleine kracht.…

Heere waarom… (Jesaja 63:17)

Heere! waarom doet Gij ons van Uw wegen dwalen, waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen? Keer weder om Uwer knechten wil, de stammen Uws erfdeels

(Jesaja 63:17)

Wij denken achtereenvolgens na over:

 1. Een heftig woord
 2. Een