“Twee zijn beter dan een;…en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken” (Prediker 4:9a en 12b; een indruk van een trouwpreek).

De Prediker heeft zijn hele leven nauwgezet wat er omgaat in de wereld doorzien en doordacht. En wat hij gezien heeft, was gemeenlijk niet zo vrolijk. Hij heeft daar in het boek dat naar hem genoemd is verslag van gedaan. Zijn boek heeft een wat sombere toon. Sommige mensen houden dan ook helemaal niet van hem. Zij vinden hem een negatieve persoon. Maar ik ben toch blij, dat ook hij in Gods woord zijn stem doet horen. En dat hij ons op zijn geheel eigen manier van Christus vertelt.

Naar aanleiding van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus.

Het gaat over de “Voorzienigheid”. De punten zijn:

  1. Wat Gods voorzienigheid is.
  2. Wat het geheim van Gods voorzienigheid is.
  3. Wat het leven onder Gods voorzienigheid is.

Alweer enige jaren terug kwam er een klein boekje uit van de destijds heel bekende legerpredikant ds. J.J. Poort. Het had als titel: “Mijn kinderen doen er niet meer aan.”

Tot troost van, naar ik hoop, vele mensen volgt daar in deze kolommen een klein hoofdstukje uit. Het is getiteld: “Hebben we het dan allemaal zo verkeerd gedaan?”

(N.a.v. Zondag 39 van de Heidelberger Catechismus)

 De verdeling van de stof is als volgt:

  1. De eis van God.
  2. De genade van Jezus Christus.
  3. De zegen voor de mensen.

Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart, en zeide tot haar: Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireeër Gods van mijn moeders buik af; indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken, en ik zou zwak worden, en wezen als alle mensen.

(Richteren 16:17)

De punten van de overdenking zijn:

  1. Hij speelt met de zonde.
  2. Hij verraadt zijn geheim.
  3. Hij stort in een diepe afgrond.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen