Ga naar de inhoud

Auteur: Arjan

Aanpassing kerkbezoek

Naar aanleiding van de versoepelde Corona-maatregelen en het deze week uitgebrachte advies van de PKN heeft de kerkenraad besloten de nodiging voor het kerkbezoek als volgt aan te passen:

  • In de morgendienst worden de gemeenteleden van Groep 1 òf Groep

Psalm 23 – De Heere is mijn Herder

De bekendste Psalm die er is. Wordt vaak gelezen op huisbezoeken. Ook bij afscheidsdiensten staat deze psalm vaak op de liturgie afgedrukt. Toen ik deze Psalm nog eens door las, dacht ik dat mijn beeld van schapen in Brandwijk wat …

Afscheidsdienst Gerrit van der Wal

Maandag 3 mei wordt de afscheidsdienst van Gerrit van der Wal gehouden. Aanvang: 13.00 uur. In verband met de coronamaatregelen mogen er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Wilt u de dienst online bijwonen, dan kan dat via onderstaande …

Goede Vrijdag

‘Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden’ – Matheus 27:11-26

Waarom noemen we deze dag goed?

De hogepriesters en de oudsten van het volk zijn al …

Ik geloof dat ik geloof…

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God (Efeziërs 2:8)

Een tijdje geleden sprak ik op huisbezoek een man. Wij raakten al gauw in gesprek over het …

Psalm 121

Een lied Hammaäloth: Psalm 121.

In Ps.120 waren de pelgrims nog in Mesech. Dat is Bijbeltaal voor “ver weg van
God”. Met Ps.121 komt er beweging in. Zij zijn onderweg. En zo meteen, in Ps.122, komen ze thuis. “Jeruzalem dat …

Psalm 128

Een lied Hammaälôth

Het moeilijke van deze psalm is, dat hij te mooi is. Te mooi voor wie geen kinderen heeft en te mooi voor wiens gezin zo vredig altijd niet is. Het luistert wat gemakkelijker als je deze psalm …

De Goede Herder

De stem, het hart, de voeten en de handen van de goede Herder (enige kanttekeningen bij Joh.10:27 en 28).

Het eerste is de stem van de goede Herder. “Mijn schapen horen Mijn stem”. Een schaap is een schaap doordat het …

Beloofd is beloofd!

Een meditatie over Genesis 28:15b: “Want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb”.

Vier mensen zijn soms al genoeg voor een groot drama. Izak was altijd heel erg “aan” op Ezau. Dat …

God zorgt voor Zijn kinderen

“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33).

Boven de overdenking staat: “God zorgt voor Zijn kinderen”. De punten zijn:

  1. Wat dat niet is.
  2. Wat dat wel