Ga naar de inhoud

Auteur: Arjan

Aanpassing kerkbezoek per 23 januari

Naar aanleiding van de versoepelde Corona-maatregelen en het deze week uitgebrachte advies van de PKN heeft de kerkenraad besloten de nodiging voor het kerkbezoek als volgt aan te passen:…

Update kerkbezoek 23 december 2021

Vanwege de aanscherping van de corona maatregelen heeft de kerkenraad besloten de diensten met ingang van eerste Kerstdag alleen online uit te zenden.
Dat betekent dat er in de komende weken geen gemeenteleden genodigd worden voor de kerkdiensten.…

Update kerkbezoek 10 november 2021

We hebben tijdens de kerkenraadsvergadering van 10 november het volgende besloten met betrekking tot het kerkbezoek van de komende tijd:

  • Op DV zondagmorgen 14 november zijn de gemeenteleden van Groep 1 welkom in de kerk, voor de avonddienst zijn de

Nieuwe website

Het was u waarschijnlijk al opgevallen, de website van de kerk heeft een nieuw jasje gekregen. De vorige website was in 2010 live gegaan en in de tussentijd is er veel veranderd hoe we het internet gebruiken. Met de nieuwe …

Aanpassing kerkbezoek

Naar aanleiding van de versoepelde Corona-maatregelen en het deze week uitgebrachte advies van de PKN heeft de kerkenraad besloten de nodiging voor het kerkbezoek als volgt aan te passen:

  • In de morgendienst worden de gemeenteleden van Groep 1 òf Groep

Psalm 23 – De Heere is mijn Herder

De bekendste Psalm die er is. Wordt vaak gelezen op huisbezoeken. Ook bij afscheidsdiensten staat deze psalm vaak op de liturgie afgedrukt. Toen ik deze Psalm nog eens door las, dacht ik dat mijn beeld van schapen in Brandwijk wat …

Rectificatie: gemeentavond

Tijdens de afkondigingen tijdens de diensten van gisteren werd per abuis een verkeerde datum voor de gemeenteavond genoemd. De gemeenteavond vindt plaats op donderdag 1 juli en op deze avond willen we u bijpraten over het beroepingswerk. U kunt zich …

Afscheidsdienst Gerrit van der Wal

Maandag 3 mei wordt de afscheidsdienst van Gerrit van der Wal gehouden. Aanvang: 13.00 uur. In verband met de coronamaatregelen mogen er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Wilt u de dienst online bijwonen, dan kan dat via onderstaande …

Beroepingswerk

Komende donderdagavond 29 okt. houden we een gemeenteavond in verband met het beroepingswerk. De kerkenraad heeft het voornemen een beroep uit te brengen. Omdat we een kleine gemeente zijn, moeten belijdende leden instemmen met dat voornemen.

Op uitdrukkelijk aanraden van …