Ga naar de inhoud

Update kerkbezoek 23 december 2021

Vanwege de aanscherping van de corona maatregelen heeft de kerkenraad besloten de diensten met ingang van eerste Kerstdag alleen online uit te zenden.
Dat betekent dat er in de komende weken geen gemeenteleden genodigd worden voor de kerkdiensten.

De aanvangstijd van de zondagse avonddiensten wordt weer 18.30 uur en op oudjaarsavond begint de dienst om 19.30 uur. We onderzoeken nog de behoefte aan kinderoppas tijdens de morgendienst. Gezinnen worden hierover via de app geïnformeerd.

In afwijking van vorige winter willen we de zang niet laten verzorgen door zangers op de galerij. Om de gemeentezang gaande te houden willen we komende periode iedere dienst een drietal huishoudens in de dienst nodigen. Vindt u het prettig om (met uw huishouden) een keer een dienst bij te wonen en samen met de kerkenraadsleden en enkele andere huishoudens de zang te verzorgen, meldt u dan aan bij Herman Hofman.

Opnieuw ontstaat een periode waarin we elkaar als gemeente nog beperkter ontmoeten.

Tegelijkertijd zijn we dankbaar voor de middelen van de techniek waardoor we toch samen kunnen zijn rondom het Woord van God.

Tijdens de kerstviering van de verenigingen klonk het mooie lied, waar we ons ook in deze tijd mogen vasthouden:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

De kerkenraad