Naar aanleiding van de versoepelde Corona-maatregelen en het deze week uitgebrachte advies van de PKN heeft de kerkenraad besloten de nodiging voor het kerkbezoek als volgt aan te passen:

  • In de morgendienst worden de gemeenteleden van Groep 1 òf Groep 2 uitgenodigd om naar de kerk te gaan, in de avonddienst zijn alle gemeenteleden welkom in de kerk.
  • De gemeenteleden wordt gevraagd verspreid door de kerk plaats te nemen, indien mogelijk een bank per huishouden en zoveel als mogelijk een lege bank ertussen.
  • Het is niet meer nodig om aan te melden voor de dienst.
  • Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd, we blijven voorlopig gebruik maken van de collecte-emmers bij de uitgang.
  • Er zullen meer kerkenraadsleden in de kerkenraadsbanken plaats nemen, iedere dienst zal de helft van de kerkenraad aanwezig zijn.
  • Er is weer iedere zondag kinderoppas in de Wegwijzer

“Geloven is doen!“

Wat gaan we doen van 14 t/m 19 september…

Bij de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal denken we biddend na over hoe het tussen God en ons ligt. Je kunt niet zonder liefde, zonder Christus en zonder geloof aan het avondmaal komen. Maar… je kunt ook niet zomaar niet komen. Dat blijft altijd een spanningsveld. We bidden om een nederig hart, maar ook om een groot vertrouwen. Mogen wij met de viering van het Avondmaal Christus dankbaar tegenkomen en ons aan Hem overgeven. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

Maandag 3 mei wordt de afscheidsdienst van Gerrit van der Wal gehouden. Aanvang: 13.00 uur. In verband met de coronamaatregelen mogen er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Wilt u de dienst online bijwonen, dan kan dat via onderstaande link: www.sdgdienstenverlening.nl

De lijdenstijd is weer begonnen. Samen gaan we op weg naar Pasen! We staan stil bij het lijden van de Heere Jezus en vieren Zijn opstanding, Zijn overwinning!

Samen in deze tijd…

Veel vieringen zullen anders zijn, hieronder volgt een overzicht van de manieren waarop we toch samen kunnen stil staan bij het lijden, sterven en opstaan van onze Heere!

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen