Maandag 3 mei wordt de afscheidsdienst van Gerrit van der Wal gehouden. Aanvang: 13.00 uur. In verband met de coronamaatregelen mogen er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Wilt u de dienst online bijwonen, dan kan dat via onderstaande link: www.sdgdienstenverlening.nl

De lijdenstijd is weer begonnen. Samen gaan we op weg naar Pasen! We staan stil bij het lijden van de Heere Jezus en vieren Zijn opstanding, Zijn overwinning!

Samen in deze tijd…

Veel vieringen zullen anders zijn, hieronder volgt een overzicht van de manieren waarop we toch samen kunnen stil staan bij het lijden, sterven en opstaan van onze Heere!

neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Psalm 51 : 13b

Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. Johannes 14 : 8

Geachte gemeente, geliefde broeders en zusters,

U zult ongetwijfeld gehoord en gelezen hebben over de maatregelen die onze regering genomen heeft om de verspreiding van het Corona-virus in te dammen. Eén van de maatregelen die de overheid op 12 maart jl. afgekondigd heeft, is het niet bijeenkomen met groepen mensen groter dan 100 personen. Ook de plaatselijke overheid heeft de kerken aangeschreven om zoveel mogelijk de adviezen ter harte te nemen.

De kerkenraad is op vrijdagavond 13 maart bijeen geweest om alle informatie die binnen gekomen is te bespreken. Na zorgvuldige afweging is besloten om tot nader order, maar in elk geval de aankomende drie weken, de volgende werkwijze te hanteren voor de erediensten:
• De gastpredikant komt op zondag op de gebruikelijke tijdstippen (9:30 en 18:30) met de kerkenraad, koster en organist samen in de kerk.
• De gastpredikant leidt de dienst volgens de gebruikelijke liturgie en deze wordt zoals gewoonlijk uitgezonden via de kerkradio en kerkomroep.nl. Mocht de internetverbinding niet goed functioneren door bijvoorbeeld overbelasting, dan kan de dienst later op de dag worden beluisterd.
• Als u mensen in uw omgeving kent die geen kerkradio of internetverbinding hebben, vragen wij u om na te denken of u daar iets in kunt betekenen. Bij de diaconie zijn nog enkele kerkradio-kastjes beschikbaar.

Wat betreft de activiteiten doordeweeks is het volgende besloten:
• Alle activiteiten zoals verenigingen, tienerclub, catechisatie gaan tot nader order niet door. Dat geldt ook voor de geplande ouderenmiddag op D.v. 3 april 2020.
• De aannemingsavond van de belijdeniscatechisanten gaat D.v. wel door.

Bovengenoemde besluiten hebben grote invloed op het gemeenteleven, dat realiseren we ons. Tegelijkertijd zijn we dankbaar voor de mogelijkheden die de techniek ons bieden, zodat de bediening van het Evangelie voortgang kan vinden. Laten we daar dankbaar voor zijn en tegelijk bidden om een gezegende dienst.

Laten we eveneens bidden tot de Heere dat de situatie in ons land beperkt blijft tot een afzienbare tijd. We vragen ook om uw voorbede voor zieken, verplegend personeel en diegenen die in deze tijden een bijzondere verantwoordelijkheid dragen.

Met hartelijke groet,
De kerkenraad van de Hervormde gemeente van Brandwijk.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen