Ga naar de inhoud

Update kerkbezoek 10 november 2021

We hebben tijdens de kerkenraadsvergadering van 10 november het volgende besloten met betrekking tot het kerkbezoek van de komende tijd:

  • Op DV zondagmorgen 14 november zijn de gemeenteleden van Groep 1 welkom in de kerk, voor de avonddienst zijn de gemeenteleden van Groep 2 welkom
  • Op DV zondag 21 november is er zowel in de morgendienst als de avonddienst viering van het Heilig Avondmaal. Voor de morgendienst zijn de belijdende leden van Groep 2 uitgenodigd, voor de avonddienst de belijdende leden van Groep 1. Het avondmaal zal op dezelfde wijze worden gevierd als de afgelopen keren, waarbij de gemeenteleden in de banken blijven en brood en wijn worden rondgedeeld door ouderlingen en diakenen.
  • Tieners en jongeren (in de leeftijd van tienerclub en JV) zijn iedere avonddienst welkom (en natuurlijk ook in de morgendiensten wanneer hun groep aan de beurt is)
  • Opgeven voor de kerkdienst is niet nodig
  • De gemeenteleden wordt gevraagd elkaar de ruimte te geven door telkens een bank leeg te houden tussen verschillende huishoudens;
  • Als de kerk van achteruit (orgelzijde) wordt ‘gevuld’ passeren mensen elkaar zo min mogelijk. Daarnaast hebben binnenkomende mensen direct zicht in welke bank zij kunnen plaats nemen.
  • We willen graag samen blijven zingen tijdens de eredienst
  • We geven het advies van de PKN door om tijdens verplaatsingen (bij het binnenkomen en verlaten van de kerk) een mondkapje te dragen
  • En tenslotte het belangrijkste: geef elkaar de ruimte en kom bij klachten niet naar de kerk!

De activiteiten van de verenigingen, catechisaties en huisbezoeken gaan vooralsnog op de gebruikelijke wijze door, maar ook daarbij wordt gevraagd om elkaar ruimte te geven en bij klachten thuis te blijven.

We vertrouwen dat we op deze wijze het best invulling geven aan de adviezen en maatregelen, passend bij onze gemeente. Helaas breekt weer een periode aan, waarin het kerkbezoek weer iets wordt beperkt. Tegelijkertijd zijn we dankbaar voor de middelen van de techniek waardoor we toch samen kunnen zijn rondom het Woord van God. Daar mogen we ons aan vast houden. Maar we bidden ook om het terugdringen van het virus en meer ruimte voor samenkomst, zodat we weer met de gehele gemeente samen kunnen komen in de kerk.

De kerkenraad