Ga naar de inhoud

Aanpassing kerkbezoek per 23 januari

Naar aanleiding van de versoepelde Corona-maatregelen en het deze week uitgebrachte advies van de PKN heeft de kerkenraad besloten de nodiging voor het kerkbezoek als volgt aan te passen:

  • In de morgendienst worden de gemeenteleden van Groep 1 òf Groep 2 uitgenodigd om naar de kerk te gaan, in de avonddienst zijn de gemeenteleden van de andere groep welkom in de kerk.
  • De gemeenteleden wordt gevraagd verspreid door de kerk plaats te nemen, indien mogelijk een bank per huishouden en zoveel als mogelijk een lege bank ertussen.
  • Vanwege de sterk toenemende besmettingen op het voortgezet onderwijs wordt de tieners gevraagd om de komende weken bij hun eigen huisgezin te zitten, er zijn de komende weken geen tienerbanken.
  • Het is niet nodig om aan te melden voor de dienst.
  • We zetten de samenzang voort, dus de psalmen worden gezongen door de aanwezige kerkgangers
  • De gemeenteleden wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Op de zitplaats mag het mondkapje af.
  • Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd, we blijven voorlopig gebruik maken van de collecte-emmers bij de uitgang.
  • Er zullen weer meer kerkenraadsleden in de kerkenraadsbanken plaats nemen, iedere dienst zal de helft van de kerkenraad aanwezig zijn.
  • Er is iedere zondagmorgen kinderoppas in de Wegwijzer
  • Bij klachten vragen we u en jullie om de dienst niet in de kerk, maar thuis on-line mee te beleven.

De groepen blijven onveranderd:
Groep 1: Donkseweg, de Brandwijksedijk, de Ammersekade, de Kerkweg en Brandwijk nieuwbouw-West (nieuwe bouw)
Groep 2: Damseweg, de Gijbelandsedijk en Brandwijkse nieuwbouw-Oost (oude bouw).

Voor de komende zondagen is het schema als volgt:
DV 23 januari: morgendienst Groep 2, avonddienst Groep 1
DV 30 januari: morgendienst Groep 1, avonddienst Groep 2
DV 06 februari: morgendienst Groep 2, avonddienst Groep 1
DV 13 februari: morgendienst Groep 1, avonddienst Groep 2

Voor vragen kunt u contact opnemen met Herber Bikker (kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of 06-50268016)

De kerkenraad is dankbaar en blij dat er een stap gezet kan worden op weg naar een volle kerk. We rekenen erop dat u elkaar de ruimte gunt en ruimte geeft en we zien er naar uit om elkaar weer vaker te ontmoeten in de zondagse eredienst.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad van de Hervormde gemeente van Brandwijk