Ga naar de inhoud

Categorie: Ambtsdragers

Bevestiging ambtsdrager

Afgelopen zondag mocht br. Gerard Korevaar bevestigd worden tot wijkouderling. We zien terug op een fijne dienst. Wat was het mooi om gewezen te worden op de Grote Ambtsdrager Die kwam om te dienen. Tekst van de prediking was Gal. …

Ambtdragerverkiezing

Br. Gerard Korevaar heeft zijn roeping tot het ambt van ouderling aanvaard. We zijn God, die Zelf Zijn kerk bouwt, dankbaar dat hij de vrijmoedigheid kreeg om ja te zeggen. Tot en met zaterdag 1 oktober bent u in de …

Verkiezing ambtsdrager

In haar laatste vergadering heeft de kerkenraad voor de vacature ouderling De Bruin een dubbeltal gesteld. In alfabetische volgorde: br. Gerard Korevaar en br. Jacquo Theunisse. De stemmingsavond is D.V. dinsdag 6 september, 20.00 uur in de kerk. Als u …

Verkiezing ambtsdrager

Komende zondag zal het dubbeltal bekend gemaakt worden dat door de kerkenraad is opgesteld. De verkiezingsavond zal gehouden worden op D.V. 6 september om 20.00 uur in de kerk. We bidden om een gezegende en voorspoedige invulling van de vacature.…

Verkiezing ambtsdragers

Br. Floor de Bruin heeft aangegeven op medisch advies te moeten terugtreden als ouderling. In de morgendienst zullen we hierbij stilstaan. In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering van D.V. woensdag 24 aug. hopen we een dubbeltal te stellen en de stemmingsavond staat …

Wijkindeling

Met de bevestiging van de nieuwe ambtsbroeders is de wijkindeling ook veranderd. In de bijlage van de kerkbode vindt u de nieuwe indeling.…

Aanpassing kerkbezoek per 23 januari

Naar aanleiding van de versoepelde Corona-maatregelen en het deze week uitgebrachte advies van de PKN heeft de kerkenraad besloten de nodiging voor het kerkbezoek als volgt aan te passen:…

Bevestiging ambtsdragers

D.V. Zondagmorgen 2 januari vindt de (her)bevestiging plaats van ambtsdragers. Bevestigd worden: br. Floor de Bruin als pastoraal ouderling, br. Jaap Korevaar als ouderling-kerkrentmeester en br. Henk den Besten als diaken. Herbevestigd worden br. Arie Mourik en br. Gerard Koorevaar. …

Ambtdragersverkiezing

In de vorige kerkbode mochten we u meedelen dat alle drie de broeders hun verkiezing mochten aannemen. We zijn er de Heere dankbaar voor! Mochten er tegen de broeders Floor de Bruin, Jaap Korevaar en Henk den Besten bezwaren leven …

Ambtdragersverkiezing

Met dankbaarheid mogen we aan u doorgeven dat alle drie de broeders hun verkiezing tot het ambt hebben mogen aannemen. Br. Floor de Bruin als wijkouderling, br. Jaap Korevaar als ouderling / kerkrentmeester en br. Henk den Besten als diaken. …