Ga naar de inhoud

Categorie: Ambtsdragers

Wijkindeling

Met de bevestiging van de nieuwe ambtsbroeders is de wijkindeling ook veranderd. In de bijlage van de kerkbode vindt u de nieuwe indeling.…

Aanpassing kerkbezoek per 23 januari

Naar aanleiding van de versoepelde Corona-maatregelen en het deze week uitgebrachte advies van de PKN heeft de kerkenraad besloten de nodiging voor het kerkbezoek als volgt aan te passen:…

Bevestiging ambtsdragers

D.V. Zondagmorgen 2 januari vindt de (her)bevestiging plaats van ambtsdragers. Bevestigd worden: br. Floor de Bruin als pastoraal ouderling, br. Jaap Korevaar als ouderling-kerkrentmeester en br. Henk den Besten als diaken. Herbevestigd worden br. Arie Mourik en br. Gerard Koorevaar. …

Ambtdragersverkiezing

In de vorige kerkbode mochten we u meedelen dat alle drie de broeders hun verkiezing mochten aannemen. We zijn er de Heere dankbaar voor! Mochten er tegen de broeders Floor de Bruin, Jaap Korevaar en Henk den Besten bezwaren leven …

Ambtdragersverkiezing

Met dankbaarheid mogen we aan u doorgeven dat alle drie de broeders hun verkiezing tot het ambt hebben mogen aannemen. Br. Floor de Bruin als wijkouderling, br. Jaap Korevaar als ouderling / kerkrentmeester en br. Henk den Besten als diaken. …

Ambtsdragerverkiezing

Afgelopen dinsdag heeft de verkiezing nieuwe ambtsdragers plaats gevonden. Drie broeders zijn verkozen. Ze mogen er een week over nadenken. Wat kan dat een zware week zijn. Vele vragen komen op ze af. Waarom ik en kan ik dit wel? …

Ambtsdragerverkiezing

De kerkenraad heeft de volgende dubbeltallen gesteld: In de vacature diaken Jan Kees Boele: Henk den Besten en Johan v/d Dool. In de vacature ouderling/kerkrentmeester Peter Verwoert: Jaap Korevaar en Arjan Kortleve. In de vacature ouderling Jaap den Besten: Floor …

Ambtsdragerverkiezing

We zijn dankbaar voor de vele namen die zijn aangedragen. Afgelopen woensdag heeft de kerkenraad er over vergaderd en tweetallen opgesteld. Deze worden zondag afgekondigd. Dit geeft vaak spanning bij de broeders en hun gezinnen. Bidt u mee voor de …

Ambtsdragerverkiezing

Omdat er geen namen ingediend zijn als tegenkandidaat voor de broeders Arie Mourik en Gerard Koorevaar, zijn zij herkozen. Er blijven drie vacatures over. Daarom vragen we u namen in te leveren van broeders die u geschikt acht in de …