U hebt inmiddels gehoord en gelezen dat de broeders H. Bikker, H. Hofman, M.J. Molenaar en J. Korevaar hun roeping tot het ambt hebben mogen aannemen. Eventuele bezwaren kunnen tot uiterlijk vrijdag 13 december, gemotiveerd en ondertekend, bij de scriba worden ingeleverd. D.V. zondagmorgen 26 jan. vindt de (her)bevestiging plaats. Onze consulent, ds. H.J. van der Veen, zal dan in de dienst voorgaan.

Met grote dankbaarheid mogen we u meedelen dat al alle vier de broeders die verkozen zijn, hun roeping tot het ambt in onze gemeente hebben kunnen aannemen. We mogen hierin Gods genadige en besturende Hand zien. Hij heeft de harten geneigd. Een lied van vroeger luidt:’ Heer, U riep mij om met vreugde in Uw dienst te staan’. Het is ons gebed en onze wens dat jullie ‘dienstwerk’ in het teken van die vreugde mag staan. De toerusting komt van Boven.

Tijdens de stemmingsavond van jl. woensdag 13 nov. zijn de volgende broeders verkozen:
In de vacature ouderling (met bijzondere aandacht voor de jeugd): Herman Hofman.
In de vacature ouderling/kerkrentmeester: Herber Bikker.
In de vacature diaken: Marco Molenaar.
In de vacature kerkrentmeester/penningmeester: Jan Korevaar.
Op het moment van uitkomen van deze kerkbode hebben de broeders hun beslissing kenbaar gemaakt. We hopen en bidden dat de kerkenraad weer voltallig mag worden.

Er zijn geen namen van tegenkandidaten ingeleverd voor ouderling J. den Besten en H.N. Aantjes. Zij zijn dus herkozen verklaard.
De gemeente wordt nu gevraagd namen in te leveren voor vier vacatures:
A. Ouderling (met bijzondere aandacht voor de jeugd) – in de vacature Van Rees
B. Ouderling / kerkrentmeester – in de vacature A. J. van Meijeren
C. Diaken – in de vacature A. de Jong
D. Kerkrentmeester / penningmeester – in de vacature B. Korevaaar
U kunt uw briefje, ondertekend, tot en met vrijdag 18 okt. in leveren bij de scriba, Gijbelandsedijk 97a.

Eind van dit kalenderjaar zijn er zes broeders aftredend. De ouderlingen A.J. Van Rees, J. den Besten en H.N. Aantjes. Ouderling/Kerkrentmeester A. van Meijeren, diaken A. de Jong en Kerkrentmeester/penningmeester B. Korevaar.
Ouderling A. J. van Rees en Kerkrentmeester/penningmeester B. Korevaar zijn niet herkiesbaar. Zij hebben beiden een termijn van 12 jaar erop zitten. Ouderling/kerkrentmeester A. van Meijeren en diaken A. de Jong stellen zich helaas niet meer herkiesbaar. Ouderling J. den Besten en H.N. Aantjes stellen zich wel herkiesbaar. We willen proberen in twee fasen de kerkenraad weer voltallig te krijgen. We beginnen met de ambtsdragers die herkiesbaar zijn. U krijgt gelegenheid om namen in te dienen als tegenkandidaat voor ouderling Den Besten en voor ouderling Aantjes. U kunt t/m wo. 2 okt., ondertekend, uw briefje inleveren bij de scriba. Als er geen namen worden ingediend, en daar hopen we op, zullen zij als herkozen worden beschouwd.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen