Ga naar de inhoud

Categorie: Ambtsdragers

Bevestiging en afscheid

Afgelopen zondag werd br. Dick Schreuders bevestigd in het ambt van ouderling. De broeders Herber Bikker en Henk Aantjes zijn herbevestigd. De herbevestiging van br. Marco Molenaar kon door ziekte niet doorgaan. Dit volgt later. Br. Jan Korevaar heeft een …

Bevestiging

Zondagmorgen zal br. Dick Schreuders bevestigd worden in het ambt van ouderling. Diaken Marco Molenaar en de ouderlingen Herber Bikker en Henk Aantjes zullen herbevestigd worden. We bidden om een gezegende dienst.…

Ambtsdragers verkiezing

Met vreugde mogen we u doorgeven dat br. Dick Schreuders de vrijmoedigheid gekregen heeft om zijn verkiezing tot ouderling in onze gemeente aan te nemen. We zijn de Heere dankbaar dat de vacature weer zo snel is ingevuld. Mocht u …

Ambtsdragers verkiezing

Tijdens de stemmingsavond op donderdag 26 oktober is dhr. Dick Schreuders gekozen voor het ambt van ouderling. Het is ons gebed of de Heere hem de weg wil wijzen in de keuze die hij moet maken.…

Ambtsdragers verkiezing

Op het moment van lezen van deze kerkbode heeft de stemming al plaatsgevonden. We brengen beide broeders in gebed bij de Heere in de verwerking van de uitslag.…

Ambtsdragers verkiezing

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad voor de vacature ouderling Herman Hofman het volgende dubbeltal gesteld (in alfabetische volgorde): br. Arjan van Meijeren en br. Dick Schreuders. De stemmingsavond wordt gehouden op D.V. donderdag 26 oktober in de …

Ambtsdragerverkiezing

Aan het einde van dit jaar zijn vier broeders van de kerkenraad aftredend en herkiesbaar. De ouderlingen Henk Aantjes en Herber Bikker en diaken Marco Molenaar hebben zich herkiesbaar gesteld. Ook kerkrentmeester/penningmeester (buiten de kerkenraad) Jan Korevaar is aftredend en …

Bevestiging ambtsdrager

Afgelopen zondag mocht br. Gerard Korevaar bevestigd worden tot wijkouderling. We zien terug op een fijne dienst. Wat was het mooi om gewezen te worden op de Grote Ambtsdrager Die kwam om te dienen. Tekst van de prediking was Gal. …

Ambtdragerverkiezing

Br. Gerard Korevaar heeft zijn roeping tot het ambt van ouderling aanvaard. We zijn God, die Zelf Zijn kerk bouwt, dankbaar dat hij de vrijmoedigheid kreeg om ja te zeggen. Tot en met zaterdag 1 oktober bent u in de …

Verkiezing ambtsdrager

In haar laatste vergadering heeft de kerkenraad voor de vacature ouderling De Bruin een dubbeltal gesteld. In alfabetische volgorde: br. Gerard Korevaar en br. Jacquo Theunisse. De stemmingsavond is D.V. dinsdag 6 september, 20.00 uur in de kerk. Als u …