Ga naar de inhoud

Ambtsdragers verkiezing

Met vreugde mogen we u doorgeven dat br. Dick Schreuders de vrijmoedigheid gekregen heeft om zijn verkiezing tot ouderling in onze gemeente aan te nemen. We zijn de Heere dankbaar dat de vacature weer zo snel is ingevuld. Mocht u bezwaar hebben tegen leer en leven van deze broeder of de drie broeders Herber Bikker, Marco Molenaar en Henk Aantjes die herbevestigd worden, dan kunt u dit schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend tot uiterlijk 20 november indienen bij de scriba.