Ga naar de inhoud

Bevestiging en afscheid

Afgelopen zondag werd br. Dick Schreuders bevestigd in het ambt van ouderling. De broeders Herber Bikker en Henk Aantjes zijn herbevestigd. De herbevestiging van br. Marco Molenaar kon door ziekte niet doorgaan. Dit volgt later. Br. Jan Korevaar heeft een tweede termijn als penningmeester van het C.v.K. aanvaard. We hebben afscheid genomen van br. Herman Hofman. Hij was onze jeugdouderling. Met Gods hulp en onder Zijn leiding heeft hij als voorzitter van de kerkenraad de gemeente mogen dienen in vacature- en coronatijd. Namens onze gemeente: hartelijk dank en Gods zegen toegewenst in het gezin en werk. De prediking was n.a.v. 1 Tim. 3:1. ‘Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk’. We zien in dankbaarheid terug op een bijzondere dienst.