Ga naar de inhoud

Bevestiging en afscheid

Aanstaande zondag vindt de (her)bevestiging plaats van de verkozen ambtsdragers. Broeder Herman Hofman wordt bevestigd als ouderling; br. Herber Bikker als ouderling-kerkrentmeester en br. Marco Molenaar als diaken. Broeder Jan Korevaar wordt benoemd als boventallig lid van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Dit betekent dat Jan niet in de kerkenraad zit maar de taken van br. Baltus Korevaar overneemt. De broeders Henk Aantjes en Jaap den Besten worden herbevestigd. Er wordt afscheid genomen van ouderling – en voorzitter van de kerkenraad – br. Ad van Rees; van ouderling-kerkrentmeester Arjan van Meijeren en van diaken Aart de Jong en kerkrentmeester Baltus Korevaar. We ervaren het als een bijzondere zegen dat de vacatures binnen onze kerkenraad weer vervuld zijn. Marco, Herber en Herman, hartelijk welkom binnen onze raad. Ook Jan als kerkrentmeester wensen we Gods zegen toe met zijn taak binnen het CvK. Met enige weemoed namen we afscheid van Baltus, Aart, Arjan en Ad. We bedanken jullie voor je inzet en toewijding waarmee jullie invulling gegeven hebben aan het ambt. Jullie waren trouwe dienstknechten! Gods zegen toegewenst.