Ga naar de inhoud

Bevestiging

‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen’ (Markus 10: 45). Afgelopen zondag werden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. We zien terug om een fijne dienst. Wat was het mooi om gewezen te worden op de Grote Ambtsdrager Die kwam om te dienen. Zo mag Hij ons tot voorbeeld zijn. Hij deed het ons voor, maar Hij deed het ook voor ons! Zijn dienen ging heel diep, tot in de dood. Volgens de apostel Paulus schuilt er veel genade van God in het ambtsdrager mógen zijn. Een voortreffelijk werk. Waarom? Laten we het zo zeggen: God wil zwakke, kwetsbare en zondige mensen gebruiken om Zijn liefde, Zijn heil en zaligheid aan te prijzen en door te geven. Dat je daarin mee mag helpen! Kijkt u zo naar de ambtsdragers in onze gemeente en ontvangen we hen ook zo in onze huizen? Nu hoeft niet iedereen ouderling of diaken te worden, maar bedenk op welke wijze u en jij dienstbaar kunt zijn in de gemeente van Brandwijk, in de gemeente van Christus. Want in zekere zin staat toch iedereen in onze gemeente in het ambt: het ambt aller gelovigen. We mogen of moeten toch allemaal zout zijn en lichtdrager? We mogen toch allemaal iets van die grote liefde van de Heere Jezus uitstralen? Hem dienen en onze naaste dienen. Tot Uw dienst! Tot uw dienst!