9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bediening Heilige Doop)
18.30 uur ds. W. van Weelden te Oud-Alblas
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen wij vooraf enige paasliederen; en `s avonds Ps.75:1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jens Slagboom en dhr. P.C. den Uil.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor het Studiefonds van de Ger. Bond.
Oppas: Op D.V. 21 april a.s. verzorgen mevr. Saskia Aantjes, Femke Koorevaar en Nienke Korevaar de oppas; en op 28 april mevr. Renske Mourik en Dorien Korevaar.

19.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: Ps.69:3.
Organist: Mevr. Marianne van der Spek.
Collecte: De tweede rondgang van de Goede vrijdag is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: geen oppas.

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (dienst bij de openbare geloofsbelijdenis van Maarten Jacobus Molenaar en Marianne Molenaar- van der Hoeven)
18.30 uur ds. J. Muller te Bleskensgraaf
Zingen voor de dienst: Ps.122:1 en Ps.125:1 en 2.
Organisten: De organisten van de bovengenoemde diensten zijn dhr. Wim Stolk en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: De tweede rondgang in de diensten van de komende zondag D.V. is bestemd voor de H.G.J.B.
Oppas: Op D.V. 14 april a.s. verzorgen mevr. Liesbeth Kwakernaak en Jessica van de Graaf de oppas; en op 21 april mevr. Saskia Aantjes, Femke Koorevaar en Nienke Korevaar.

9.30 uur ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.22:16; en `s avonds Ps.69:4.
Zingen na de dienst: De a.s. zondagmorgen D.V. nodigen wij u en jullie hiervoor weer heel hartelijk uit!
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert Jan Stasse en mevr. Marianne van der Spek. Ja, u leest het goed. Gert Jan hoopt de komende zondag, na zijn ziekteperiode, weer te spelen. Hij zal nog wel een heel traject van revalidatie hebben te gaan, maar we zijn dankbaar, dat hij nu toch zo ver al weer is! De hemel zij hiervoor gedankt!
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 7 april a.s. verzorgen mevr. Marisca Bikker en Lida Mourik de oppas; en op 14 april mevr. Liestbeth Kwakernaak en Jessica van de Graaf.

9.30 uur ds. T. van Bruggen te Streefkerk
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Morgenzang:5 en 7; en `s avonds Ps.134:2.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en dhr. P.C. den Uil.
Collecten: De tweede rondgang in de diensten van de komende zondag D.V. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk en de derde (!) rondgang is een ingelaste collecte voor de gevolgen van een verwoestende cycloon in Zuidelijk Afrika. In grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe is er een enorme schade aan huizen en gewassen. Ook voor dit doel doen wij op u een beroep. Verder doen wij graag een goed woord voor de huis-aan-huis collecte voor de ZOA. Dat is voor wereldwijde vluchtelingenhulp.
Oppas: Op D.V. 31 maart a.s. verzorgen Pieternel en Christina Boele de oppas; en op 7 april mevr. Marisca Bikker-Mourik en Lida Mourik.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen