9.30 uur prop. A.A. Teeuw te Ridderkerk
18.30 uur prop. C. Budding te Elspeet
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen wij Ps. 72: 6 en 7 en ’s avonds Ps. 68: 10 en 13.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. W. Stolk en ’s avonds dhr. G.J. Stasse.
Collecte: De eerste rondgang: Diaconie en kerkrentmeesters; de tweede rondgang: Vervolgde kerk (Open Doors).
Oppas: Op D.V. 16 juni a.s. verzorgen mevr. Leontina Boele en Arinne van den Dool de oppas. Voor D.V. 23 juni zijn Mevr. Nellie van Meijeren en Marleen Korevaar aan de beurt.

9.30 uur ds. C. Blenk te `s Gravenhage
18.30 uur kand. A.N.J. Scheer te Huizen
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen wij enige pinksterliederen en `s avonds Ps.133:1, 2 en 3.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn mevr. Marianne van der Spek en mevr. Anne Marie Zwart.
Collecte: De extra collecte van de a.s. zondag D.V. is (bij de uitgang) de pinksterzendingscollecte voor de G.Z.B. Wij bevelen u deze collecte heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 9 juni a.s. verzorgen mevr. Jantine Bijkerk en Lida Mourik de oppas; en op 16 juni mevr. Leontina Boele en Arinne van den Dool.

9.30 uur ds. J. de Wit te Jaarsveld
14.00 uur ds. J.A.H. Jongkind (dienst bij zijn afscheid als predikant van onze plaats)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.149:1; en `s middags Ps.150:1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert Jan Stasse en dhr. Jacquo Theunisse.
Collecte: De tweede rondgang van de komende zondag D.V. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. zondag 2 juni a.s. verzorgen `s morgens mevr. Irma Verhoef en Dorien Korevaar de oppas en `s middags (aan de Brandwijksedijk 11) mevr. Liesbeth Kwakernaak, mevr. Maartje den Besten, Tamara Bikker en Femke koorevaar; en op 9 juni mevr. Jantine Bijkerk en Lida Mourik.

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: Ps.24:4.
Organist: Mevr. Marianne van der Spek.
Collecte: De tweede rondgang is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Mevr. Maartje den Besten en Anna Lisa Hofman verzorgen de oppas.

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. P. Vroegindeweij te Lexmond
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.119:3 en `s avonds Ps.119:53.
Organisten: De organisten van de komende diensten zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Anne-Marie Zwart.
Collecte: De tweede rondgang is bestemd voor de stichting Kinderhulp Oekraïne.
Oppas: Op D.V. 26-5 a.s. verzorgen mevr. Nicolet den Besten en Tamara Bikker de oppas; en op 2-6 `s morgens mevr. Irma Verhoef en Dorien Korevaar. Wie er op D.V. 2 juni `s middags oppassen (met de afscheidsdienst) hoort u nog van ons.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen