09.30 uur Prop. A. Borsje te Ede
18.30 uur Prop. A.J.R. Treur te Vinkeveen
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 32: 1 en Ps. 118: 3.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jens Slagboom en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nummer Diaconie: NL 14 RABO 0342759779; rek.nummer College van Kerkrentmeesters: NL 91 RABO 0342725025.

09.30 uur Prop. A.M. van Mourik te Driebruggen
18.30 uur Ds. Y. Breemes te Hollandscheveld
De diensten worden via de live videoverbinding doorgegeven.
Zingen voor de dienst: Ps.30: 8 en Ps. 65: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. W. Stolk en dhr. G. Ouweneel.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Project 1027 Omzien naar vluchtelingen in Nederland in samenwerking met stichting Gave. U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nummer Diaconie: NL14 RABO 0342759779; rek.nummer College van Kerkrentmeesters NL91 RABO 0342725025.
Downloads voor de kinderen:

Het was een moeilijke beslissing vrijdagavond tijdens de ingelaste kerkenraadsvergadering. Splitsen of thuisblijven? Hoewel onze eerste voorkeur naar ‘splitsen’ ging, kwamen we gaandeweg toch tot andere gedachten. Honderd is een mooi getal, maar bereiken we daarmee het doel. Moeten we niet een laagje dieper denken? Unaniem hebben we toen besloten om de gemeenteleden te vragen thuis te blijven. Een van onze kerkenraadsleden merkte op: “Dat is de laatste twee honderd jaar niet meer gebeurd’. Inderdaad is dat zo, maar toch zijn we blij deze beslissing genomen te hebben. Zodra we dit via een inlegvel in de kerkbode aan de gemeente kenbaar hadden gemaakt, sloegen enkele gemeenteleden de handen ineen en gingen aan het werk. Het kostte een hele zaterdagmiddag, maar toen was de beeld- en geluidverbinding een feit. Daardoor kon de gemeente toch de diensten meemaken. Nu is het wel zo dat nog enkele gemeenteleden geen computer hebben. De vraag van de kerkenraad is: “kijk eens goed om u heen of u misschien nog iets voor een ander kunnen betekenen. Hebt u ergens nog een oude computer / laptop staan, bied hem aan zodat echt iedereen de diensten kan volgen”. Gemeente, we willen u vragen om de komende tijd nog meer dan anders regelmatig de website van de kerk te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Belangrijke mededelingen zullen we daar plaatsen. Laten we in afhankelijkheid, lofprijzing en vertrouwen omgaan met de omstandigheden waar we nu voor worden geplaatst en daarin ook de eenheid bewaren. We danken Thomas, Arjan en Jonette voor hun inzet om de live videoverbinding tot stand te brengen. Bovenal past het ons onze Hemelse Vader te danken voor alle zegeningen die we – in een wereld waar zich van alles afspeelt – keer op keer uit zijn Hand mogen ontvangen. De diensten mochten doorgang vinden en het Woord mocht verkondigd worden. Alle dank aan Hem!

09.30 uur Ds. A.F. de Fijter te Goudriaan
18.30 uur Ds. R. v/d Knijff te Molenaarsgraaf
Zingen voor de dienst: Ps.98: 4 en Ps. 118: 14.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert Jan Stasse en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: Onderhoudsfonds. Beide collecten heel hartelijk aanbevolen.
Oppas: mevr. Maartje den Besten en Anna Lisa Hofman; volgende keer: mevr. Ploni van Zessen en Femke Koorevaar.

09.30 uur Ds. K. Groenendijk te Bruchem
18.30 uur Ds. P. v/d Voorde te Giessendam-Neder-Hardinxveld
Zingen voor de dienst: Ps.107: 22 en Ps. 116: 10 en 11.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: IZB. Beide collecten heel hartelijk aanbevolen.
Oppas: mevr. Nellie van Meijeren en Dorien Korevaar.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen