Categorieën
Diensten Kerkbode

Zondag 29 november

Download:
Blad bij de preek

Categorieën
Diensten Kerkbode

Zondag 22 november 2020

09.30 uur Ds. J. Prins te Ede (viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur Ds. W. van Weelden te Oud-Alblas (viering HA en dankzegging)
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 32: 5 en Ps. 6: 9.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert Jan Stasse en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Onderhoudsfonds; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers.

Categorieën
Diensten Kerkbode

Kerkdienst

Zondag 29 nov. mogen de gemeenteleden van de Brandwijksedijk, Donkseweg, Ammersekade, nieuwbouw west en de Kerkweg opgaan. Er wordt op u gerekend. Graag tijdig doorgeven wanneer u aanwezig wilt zijn. Het kan tot donderdag 26 nov. via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl. Telefonisch aanmelden mag ook bij Herber Bikker.

Categorieën
Diensten Kerkbode

Zondag 15 november 2020

09.30 uur Prop. A.C. Borsje te Ede
18.30 uur Ds. G.F. Willemsen te Veenendaal (voorbereiding HA)
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 32: 5 en Ps. 6: 9.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en dhr. Geert Ouweneel.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: IZB; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers.

Downloads:

Categorieën
Diensten Heilig Avondmaal Kerkbode

Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft nagedacht over de manier waarop we toch weer het Heilig Avondmaal kunnen vieren. De eerstvolgende avondmaalsviering is op D.V. 22 november. Besloten is om die zondag zowel in de morgendienst als in de avonddienst de maaltijd te houden. Voor de morgendienst worden de belijdende gemeenteleden uit groep 1 uitgenodigd, in de avonddienst de belijdende gemeenteleden uit groep 2. Zij die het verlangen en het voornemen hebben om aan te gaan, kunnen zich voor de dienst aanmelden (uiterlijk donderdag 19 november) via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker. Ook de praktische uitvoering zal anders zijn: u mag op uw plaats blijven en de ouderling en diaken komen langs met het brood en de wijn. Per dienst dus één nodiging. Zo hopen we toch op een eerbiedige en gepaste wijze het avondmaal te vieren. In de avonddienst zal ook de dankzegging en nabetrachting gehouden worden.