Ga naar de inhoud

Zendingscommissie

Op DV 25 december, eerste Kerstdag, houden we de collecte van de GZB. Het bijgevoegde zakje in de kerkbode kunt u op 1e Kerstdag of op zondag 27 dec. bij de uitgang in de GZB-emmer deponeren. Overmaken mag natuurlijk ook. Het banknummer van de zendingscommissie is NL57 RABO 0125564074 ovv zakjescollecte GZB.