Juist nu! Ook tijdens de coronacrisis gaat de GZB door met het verspreiden van het Evangelie. De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu! Dit gaat momenteel niet middels de bekende zakjes maar u kunt uw gift overmaken naar de zendingscommissie NL57 RABO 0125 564 074 onder vermelding van ‘pinkstercollecte’.

Op DV Zaterdag 14 Maart is er weer de zendingsdag van de GZB in de Midden Nederland Hallen te Barneveld. Graag van tevoren aanmelden. Aanvang: 9.45 uur. Het thema van deze dag is “Geef het door”. Elk jaar weer zeer de moeite waard!

Hoe komen we aan de naam 1027? De naam verwijst naar Lucas 10 vers 27. Hier staat de oproep om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Jezus leert ons Zijn liefde niet alleen met de mond te belijden, maar ook in daden om te zetten. Reinheid en hygiëne laten veel te wensen over in veel dorpen in India. De GZB stuurt nu een team van artsen en verpleegkundigen om hierin verbetering te brengen. Steunt u dit project ook?

De zakjescollecte voor de GZB op 1ste Kerstdag heeft € 706,60 opgebracht. ‘De Heere heeft de blijmoedige gever lief!’.

De zendingscommissie is de gemeente rond geweest met de dagboekjes “Een Handvol Koren” van de GZB. Als er iemand nog een boekje wil kan hij/zij contact opnemen met Frank Scheurwater.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen