Ga naar de inhoud

Categorie: G.Z.B.

Zendingscommissie

Zondag 19 mei kunt u de zakjes voor de GZB-collecte in de emmers bij de uitgang doen.…

Kerstcollecte GZB

Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 786,97 opgebracht. Hartelijk dank namens de zendingscommissie.…

Zendingscommissie

Zondag 17 december liggen de zakjes in de banken van de GZB collecte.…

GZB-project Filipijnen

Vanaf juli 2023 gaan we van start met een nieuw project van de GZB. De inhoud van de busjes bij de uitgang gaat van 2 juli 2023 tot eind juni 2024 naar een project op de Filipijnen.

Maak hier kennis …

Project Busjescollecte

Komende zondag is de inhoud van de zendingsbusjes voor het laatst bestemd voor het IZB – Project “Huis voor de ziel” Amsterdam Noorderkerk. De contacten tussen Amsterdam en Brandwijk willen we graag in stand houden. Vanaf juli is de bestemming …

Zendingscommissie

De GZB Pinkstercollecte heeft het mooie bedrag van € 879,80 opgebracht.…

Zendingscommissie

D.V. Zondag 28 mei, 1e Pinksterdag, is het weer tijd voor de Pinkstercollecte van de GZB. We hopen weer op een mooie opbrengst.…

Zendingscommissie

De zakjescollecte voor de GZB wordt gehouden op DV zondag 25 december (eerste Kerstdag). Overmaken mag natuurlijk ook. Dit kan naar het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie NL57 RABO 0125 564 074 o.v.v. GZB zakjescollecte.…

Tweede collecte

Wereldvoedseldag. Project 1027 – Ondervoeding of slechte voeding is een van de belangrijkste oorzaak waardoor mensen ernstig ziek worden of zelfs sterven. De Anglicaanse Kerk helpt lokale gemeenten om te zorgen voor kinderen en gezinnen die het meest ondervoed zijn. …