Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk.

Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest.
Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden en te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld;  om het vuur van het geloof te laten aansteken en zelf ook door te geven. Dat gaan we in Brandwijk doen door de campagne ‘Houd het vuur brandend’!
Hieronder volgt een overzicht met activiteiten.

Als zendingscommissie zijn we heel dankbaar voor het enthousiasme in de gemeente; de kinderen die het vuur uit hun schoenen liepen, iets vriendelijks deden, zongen, mooie gebeden opschreven en voor iedereen lantaarntjes maakten. Geweldig hoe tieners luisterden naar verhalen van zendingswerkers, vuur maakten en in 1 minuut vertelden hoe het vuur van hun geloof brandend blijft. Dagelijks werd er gebeden. De vlammen van de kinderen hangen als getuigen aan de ramen. Het was mooi hoe de fietsers symbolisch het vuur van onze kerk met kerken van andere plaatsen ver en dichtbij samenbrachten op het GZB-event. We hopen dat zo het vuur van het geloof aanwakkert en dat we dat ook weer door kunnen geven. De verhalen uit andere landen inspireren ons, bemoedigen ons. U kunt vaker zo geïnspireerd, bemoedigd worden èn het zendingswerk steunen door lid te worden van de GZB. U krijgt dan 4 keer per jaar het informatieblad “Allen Volken”. Info staat op de collectefolder die u bij de Kerkbode vindt.

GZB zakjescollecte op DV Zondag 23 mei. Het bijgevoegde collectezakje kunt u inleveren bij Frank Scheurwater of in de emmers bij de uitgang van de kerk. Overmaken mag natuurlijk ook op het banknummer NL57 RABO 0125 56 4074 van de zendingscommissie o.v.v Pinkstercollecte GZB 2021.

Even een reminder: zaterdagavond is het online GZB-event, de GZB-dag maar dan online. Wellicht heeft u zich aangemeld, dan komt de link naar u toe, ga anders naar de website van de GZB of van de kerk om mee te kijken. Ga vanaf 20.00 uur mee op reis door de wereldkerk. Vanaf 19.15 is er een voorprogramma voor kinderen, daarin wordt teruggeblikt op de Challenge die ’s middags door heel Nederland en ook in Brandwijk gehouden is.

Zaterdagavond 15 mei 20.00 uur organiseert de GZB een online reis door de wereldkerk. Het online GZB-event ‘Houd het vuur brandend’ wordt, net als de vroegere GZB-dagen, in de buitenlucht opgenomen en uitgezonden. Een beetje nostalgie, maar dan in een eigentijds jasje. Van harte aanbevolen! Kijk voor meer info op de website van de kerk.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen