Ga naar de inhoud

Categorie: Zendingscommissie

Zendingscommissie

De zakjescollecte voor de GZB wordt gehouden op DV zondag 25 december (eerste Kerstdag). Overmaken mag natuurlijk ook. Dit kan naar het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie NL57 RABO 0125 564 074 o.v.v. GZB zakjescollecte.…

Zendingscommissie

Bij deze kerkbode treft u een nieuwsbrief van de zendingscommissie met oa informatie over het IZB project “Huis voor de Ziel” in Amsterdam, komende activiteiten en een overzicht met collecteopbrengsten en bestedingen.…

Zendingscommissie

Het GZB dagboekje ‘Een handvol koren 2023’ is weer beschikbaar. De prijs bedraagt € 13,95 p/st. Maar liefst € 8,- komt ten goede aan het werk van de GZB. Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag …

Zendingscommissie

De GZB – Pinkstercollecte wordt gehouden op DV zondag 5 juni a.s. bij de uitgang van de kerk.…

Pinkstercampagne 2022 “Vertel”

Zaterdag 21 mei organiseert de zendingscommissie diverse activiteiten om samen toe te leven naar het Pinksterfeest. Het thema “Vertel” van de GZB, is de rode draad van deze campagne. Alle overige info vind u in de volgende kerkbode.…

Zendingscommissie

D.V. zondag 26 december is het weer tijd voor de zakjescollecte van de GZB. In de kerkbode is het GZB zakje bijgevoegd. Het kan ingeleverd worden in de daarvoor bestemde emmers bij de uitgang. De emmers blijven staan t/m zondag …

Zendingscommissie

De commissie heeft besloten om het GZB project “Opvanghuis voor gehandicapten” in Malawi van ds. Gert en Rineke v/d Pol een jaar lang te gaan ondersteunen. We hopen op uw hartelijke en gulle ondersteuning.…

Pinksteren 2021 “Houd het vuur brandend”

Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk.

Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest.
Dat is nodig om samen …

Zendingscommissie

Als zendingscommissie zijn we heel dankbaar voor het enthousiasme in de gemeente; de kinderen die het vuur uit hun schoenen liepen, iets vriendelijks deden, zongen, mooie gebeden opschreven en voor iedereen lantaarntjes maakten. Geweldig hoe tieners luisterden naar verhalen van …