De zendingsbussen bevatten in mei € 322,25. De bussen bij de uitgang zijn, zoals u weet bestemd voor het IZB-project “Gebedsposten”. We sparen daar nu bijna een jaar voor. Op de gemeenteavond van enkele maanden geleden heeft ds. Ron van der Spoel ons hier uitvoerig over verteld. Afgelopen zondag werden de bussen voor het laatst geleegd voor dit project. Komende zondag starten we met het nieuwe project.

Tijdens de Paas / GZB avond van 8 april jl. was ds. Gert v/d Pol samen met zijn vrouw over uit Malawi en bij ons te gast om te vertellen over hun project Care4Malawi. De zendingscommissie heeft besloten om dit project een jaar lang te gaan ondersteunen. We hopen op uw hartelijke en gulle medewerking!

Graag herinneren wij u aan de zendingsavond met ds. Ron van der Spoel van D.V. woensdag 20 febr. a.s. Dat is in de “Wegwijzer” en het begint om 20.00 uur. Om 19.45 uur is er al een kopje koffie. Graag ontmoeten wij u hierbij!

Op D.V. woensdag 20 febr. a.s. is er in de “Wegwijzer” een zendings- en inspiratieavond met ds. Ron van der Spoel over m.n. de gebedsposten in de wijk in Amersfoort. Het gaat over vragen als: “Waarom gebeurt dit werk?” en “Wat wordt er precies gedaan?” Wij hopen op een mooie, informatieve avond. Er volgt nog een nadere uitnodiging. Noteer alvast de datum!

Als u het nieuwe dagboek van de G.Z.B. (“Een handvol koren”) nog niet besteld hebt, kunt u dat alsnog doen bij dhr. Arie van der Spek. Dan komt het in orde.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen