Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk.

Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest.
Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden en te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld;  om het vuur van het geloof te laten aansteken en zelf ook door te geven. Dat gaan we in Brandwijk doen door de campagne ‘Houd het vuur brandend’!
Hieronder volgt een overzicht met activiteiten.

Op D.V. 7 februari zullen we een online “ontmoeting met de Noorderkerk” organiseren. Voor meer info en de uitnodiging zie het inlegvel.

Op DV 25 december, eerste Kerstdag, houden we de collecte van de GZB. Het bijgevoegde zakje in de kerkbode kunt u op 1e Kerstdag of op zondag 27 dec. bij de uitgang in de GZB-emmer deponeren. Overmaken mag natuurlijk ook. Het banknummer van de zendingscommissie is NL57 RABO 0125564074 ovv zakjescollecte GZB.

De GZB dagboekjes “Een hand vol koren” 2021 zijn weer beschikbaar. De kosten hiervoor bedragen € 12,50. We komen graag bij u langs of u wordt via telefoon, app of mail benaderd.

Door middel van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk willen we als gemeente bijdragen aan een zendingsproject. Het ene jaar is de opbrengst voor de GZB en het andere jaar voor de IZB. Vanaf 1 juli is de opbrengst bestemd voor het missionaire werk van de IZB bij de Noorderkerk in Amsterdam. Zie het inlegvel voor meer info en een groet uit Amsterdam van Els en Leo Kaptein.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen