Ga naar de inhoud

Categorie: Zendingscommissie

Kerstcollecte GZB

Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 786,97 opgebracht. Hartelijk dank namens de zendingscommissie.…

Zendingscommissie

Zondag 17 december liggen de zakjes in de banken van de GZB collecte.…

Zendingscommissie

Het is weer tijd voor de GZB dagboekjes. Helaas zijn ze weer duurder geworden. De prijs is nu € 14,95. Zodra ze binnen zijn komen we bij u langs. Leest u weer mee ??…

GZB-project Filipijnen

Vanaf juli 2023 gaan we van start met een nieuw project van de GZB. De inhoud van de busjes bij de uitgang gaat van 2 juli 2023 tot eind juni 2024 naar een project op de Filipijnen.

Maak hier kennis …

Zendingscommissie

De GZB Pinkstercollecte heeft het mooie bedrag van € 879,80 opgebracht.…

Zendingscommissie

D.V. Zondag 28 mei, 1e Pinksterdag, is het weer tijd voor de Pinkstercollecte van de GZB. We hopen weer op een mooie opbrengst.…

Zendingscommissie

De Noorderkerk staat volgend weekend al 400 jaar in de Amsterdamse Jordaan. Door ontmoetingen en giften voelen we ons verbonden met deze kerk. We zijn dankbaar met hen voor zoveel jaren samen geloven in de Jordaan. Op 15 april is …

Zendingscommissie

De zakjescollecte voor de GZB wordt gehouden op DV zondag 25 december (eerste Kerstdag). Overmaken mag natuurlijk ook. Dit kan naar het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie NL57 RABO 0125 564 074 o.v.v. GZB zakjescollecte.…

Zendingscommissie

Bij deze kerkbode treft u een nieuwsbrief van de zendingscommissie met oa informatie over het IZB project “Huis voor de Ziel” in Amsterdam, komende activiteiten en een overzicht met collecteopbrengsten en bestedingen.…