Op DV 25 december, eerste Kerstdag, houden we de collecte van de GZB. Het bijgevoegde zakje in de kerkbode kunt u op 1e Kerstdag of op zondag 27 dec. bij de uitgang in de GZB-emmer deponeren. Overmaken mag natuurlijk ook. Het banknummer van de zendingscommissie is NL57 RABO 0125564074 ovv zakjescollecte GZB.

De GZB dagboekjes “Een hand vol koren” 2021 zijn weer beschikbaar. De kosten hiervoor bedragen € 12,50. We komen graag bij u langs of u wordt via telefoon, app of mail benaderd.

Door middel van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk willen we als gemeente bijdragen aan een zendingsproject. Het ene jaar is de opbrengst voor de GZB en het andere jaar voor de IZB. Vanaf 1 juli is de opbrengst bestemd voor het missionaire werk van de IZB bij de Noorderkerk in Amsterdam. Zie het inlegvel voor meer info en een groet uit Amsterdam van Els en Leo Kaptein.

A.s. zondag is de inhoud van de zendingsbussen voor de laatste keer bestemd voor het GZB-project Care4Malawie. Het project van Gert en Rieneke van de Pol gaat echter door en we willen u dan ook vragen om hiervoor te blijven bidden.

De zendingscommissie is de gemeente rond geweest met de dagboekjes “Een Handvol Koren” van de GZB. Als er iemand nog een boekje wil kan hij/zij contact opnemen met Frank Scheurwater.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen