De commissie heeft besloten om het GZB project “Opvanghuis voor gehandicapten” in Malawi van ds. Gert en Rineke v/d Pol een jaar lang te gaan ondersteunen. We hopen op uw hartelijke en gulle ondersteuning.

Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk.

Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest.
Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden en te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld;  om het vuur van het geloof te laten aansteken en zelf ook door te geven. Dat gaan we in Brandwijk doen door de campagne ‘Houd het vuur brandend’!
Hieronder volgt een overzicht met activiteiten.

Als zendingscommissie zijn we heel dankbaar voor het enthousiasme in de gemeente; de kinderen die het vuur uit hun schoenen liepen, iets vriendelijks deden, zongen, mooie gebeden opschreven en voor iedereen lantaarntjes maakten. Geweldig hoe tieners luisterden naar verhalen van zendingswerkers, vuur maakten en in 1 minuut vertelden hoe het vuur van hun geloof brandend blijft. Dagelijks werd er gebeden. De vlammen van de kinderen hangen als getuigen aan de ramen. Het was mooi hoe de fietsers symbolisch het vuur van onze kerk met kerken van andere plaatsen ver en dichtbij samenbrachten op het GZB-event. We hopen dat zo het vuur van het geloof aanwakkert en dat we dat ook weer door kunnen geven. De verhalen uit andere landen inspireren ons, bemoedigen ons. U kunt vaker zo geïnspireerd, bemoedigd worden èn het zendingswerk steunen door lid te worden van de GZB. U krijgt dan 4 keer per jaar het informatieblad “Allen Volken”. Info staat op de collectefolder die u bij de Kerkbode vindt.

Op D.V. 7 februari zullen we een online “ontmoeting met de Noorderkerk” organiseren. Voor meer info en de uitnodiging zie het inlegvel.

Op DV 25 december, eerste Kerstdag, houden we de collecte van de GZB. Het bijgevoegde zakje in de kerkbode kunt u op 1e Kerstdag of op zondag 27 dec. bij de uitgang in de GZB-emmer deponeren. Overmaken mag natuurlijk ook. Het banknummer van de zendingscommissie is NL57 RABO 0125564074 ovv zakjescollecte GZB.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen