Dr. G. de Kruijf zegt in de postuum uitgegeven bundel preekfragmenten “Een goed woord” (Zoetermeer 2015): “Pinksteren blijft het feest van de armen van geest. Niet het feest van de bezitters, maar het feest van de ontvangers. Niet wij hebben de Geest in de hand, maar de Geest heeft het heft in handen. De Geest gaat Zijn ongekende gang, Zijn eigen weg”.