De kerkenraad heeft een gebruiksplan opgesteld voor het gebruik van het kerkgebouw. Als u vragen hebt over dit plan kunt u contact opnemen met Herber Bikker.

Download

Gebruiksplan (versie 19 juni)

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen