De komende woensdag vergadert de kerkenraad weer. Wij vragen aan u allen om uw biddend medeleven.