Ga naar de inhoud

Categorie: Kerkenraad

Zes-jaarlijkse stemming

In de lidmatenvergadering van vorige week is unaniem besloten de procedure van verkiezing ambtsdragers te houden zoals nu gebruikelijk is: de gemeente dient namen in en de kerkenraad stelt dubbeltallen op.…

Kerkenraad

Woensdag 24 augustus hoopt de kerkenraad weer te vergaderen en mogen we ons verder voorbereiden op komend seizoen. Mogen we uw voorbede vragen voor al het werk?…

Kerkenraad

Ouderling Floor de Bruin heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn ambt moet neerleggen. Voor hem is dat een ingrijpend besluit. Wij respecteren deze beslissing en leven hartelijk met hem mee. Het wil niet zeggen dat hij onmiddellijk met alles …

Kerkenraadsvergadering

Donderdagavond 12 mei hoopt de kerkenraad weer te vergaderen. De beroepingscommissie zal een deel van de avond er bij zijn.…

Kerkenraad

Als je geroepen bent voor het ambt, kun je niet meer bij je gezin in de kerk zitten. Sommige broeders vinden dat wel eens jammer. Vooral met kleinere kinderen is het ook voor de moeder wel fijn als vader ook …

Beleidsplan

De kerkenraad heeft zich het laatste half jaar verdiept in het nieuwe beleidsplan. Het is nu afgerond en dit concept beleidsplan ligt nu voor onze gemeenteleden ter inzage. Wilt u het inzien, neem dan contact op met de scriba.…

Prekenboekje “Kinderen van één Vader”

Ter gelegenheid van het emeritaat van ds. J.A.H. Jongkind, en dus het afscheid van onze dominee, en het 40-jarig ambtsjubileum heeft het de kerkenraad goed gedacht om een prekenboekje uit te geven met preken van ds. Jongkind. Het prekenboekje is …

Convenant mbt onze plaats in PKN

Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter

(Psalm 127:1)

Gemeenteleden van Brandwijk,

Nu de besluitvorming tot fusie van de drie kerken heeft plaatsgevonden (12 …