D.V. woensdag 31 maart hebben we weer kerkenraadsvergadering. Neemt u dit mee in uw voorbeden?

Op de laatste lidmatenavond kwam het stemmen per volmacht aan de orde. In onze ‘Plaatselijke Regeling’ staat dat er niet bij volmacht gestemd kan worden. In één van onze laatste vergaderingen heeft de kerkenraad zich daar nog eens over gebogen. Het mooiste is dat iedereen ‘fysiek’ aanwezig kan zijn op een lidmatenvergadering. Maar er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn dat dit echt niet mogelijk is. Daarom heeft de kerkenraad besloten om de regeling aan te passen. Er is nu gelegenheid om voor één persoon bij volmacht te stemmen. Dit geldt dus voor de stemming van ambtsdragers (predikant, ouderling, diaken en kerkrentmeester). De aangepaste ‘Plaatselijke Regeling’ ligt een week ter inzage bij de scriba.

Op woensdag 9 sept. hoopt de kerkenraad weer te vergaderen. Neemt u dit mee in uw voorbede?

De kerkenraad heeft besloten om ingaande zondag 29 maart 2020 de kerkdiensten bij te wonen met een halve kerkenraad, omdat het handhaven van de 1,5 meter afstand tussen personen eenvoudiger is. We hopen op gezegende diensten komende zondag.

In de kerkenraadsvergadering van DV 30 okt. hoopt de kerkenraad dubbeltallen op te stellen voor de ambtsdragersverkiezing. We willen u vragen of dat ook voor u een gebedspunt mag zijn. De datum van de stemmingsavond wordt later bekend gemaakt.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen