De kerkenraad heeft zich het laatste half jaar verdiept in het nieuwe beleidsplan. Het is nu afgerond en dit concept beleidsplan ligt nu voor onze gemeenteleden ter inzage. Wilt u het inzien, neem dan contact op met de scriba.

D.V. woensdag 1 sept. hoopt de kerkenraad weer te vergaderen. Halverwege de avond zal ook de beroepingscommissie aanschuiven. Wilt u om wijsheid bidden?

De kerkenraad heeft besloten dat met ingang van afgelopen zondag de aanwezige kerkgangers alle psalmen weer mogen meezingen. Het vervult ons met dankbaarheid, we hebben er lang naar uitgezien! Het vraagt ook om alertheid en daarom wijzen wij een ieder er nogmaals op om bij klachten (zoals verkoudheid en hoesten) niet naar de kerk te komen, maar de dienst digitaal thuis mee te beleven.

De kerkenraad beraadt zich deze week over het zingen in de kerk.

In tegenstelling tot wat zondag afgekondigd werd, wordt de gemeenteavond niet op wo. 23 juni gehouden maar op DV do. 1 juli. De kerkenraad wil u informeren over de stand van zaken m.b.t. het beroepingswerk. Omdat we ons nog aan de anderhalve meter moeten houden, vragen we u om uw aanwezigheid door te geven aan de scriba. We kunnen dan inschatten of het in één sessie kan of meerdere.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen