Als kerkenraad kijken we met dankbaarheid terug op het afscheid van onze predikant, ds. Jongkind. Meerdere keren mochten we horen dat ze intens genoten hebben van alle activiteiten die mochten plaatsvinden: ouderenmiddag, fietspuzzeltocht, afscheid van de gemeente in de schuur bij fam. van de Toren en van het mooie orgelconcert op ons eigen (nieuwe) orgel. Ook de afscheidsdienst was fijn en mocht op veel belangstelling rekenen. Dank aan de afscheidscommissie die alles goed heeft voorbereid en mocht rekenen op veel steun van gemeenteleden. Bovenal dank aan God Die ons een gezegende afscheidsweek gaf en gezegende jaren met onze predikant.

Wij delen u mede, dat de aangepaste plaatselijke regeling van D.V. 27-5 tot 3-6 a.s. bij onze scriba ter inzage ligt. Als u zich er van op de hoogte wilt stellen, maakt u dan een afspraak met hem.

Dat is op D.V. 16 mei a.s. Wij vragen er uw voorbede voor.

Op D.V. dinsdag 26 maart a.s. houden wij een avond waarop wij als kerkenraad u eens willen horen over het zondagsschool- en jeugdwerk. Zo`n beetje in de zoekende zin als waarin wij vorig jaar over o.m. de plannen voor de consistorie en de pastorie met u van gedachten gewisseld hebben. Wil de datum alvast noteren.

Op D.V. 13 febr. a.s. vergadert de kerkenraad. Wij vragen om uw voorbede hiervoor.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen