Op D.V. dinsdag 26 maart a.s. houden wij een avond waarop wij als kerkenraad u eens willen horen over het zondagsschool- en jeugdwerk. Zo`n beetje in de zoekende zin als waarin wij vorig jaar over o.m. de plannen voor de consistorie en de pastorie met u van gedachten gewisseld hebben. Wil de datum alvast noteren.

Op D.V. 13 febr. a.s. vergadert de kerkenraad. Wij vragen om uw voorbede hiervoor.

Wij vragen u beleefd om uw voorbede voor onze vergadering van D.V. 17 jan. a.s.

Op D.V. 8 nov. a.s. vergadert de kerkenraad weer. Wij vragen u daar in uw voorbeden aan te denken.

Wij vergaderen op D.V. 20 sept. a.s. Wij vragen u hierin biddend mee te leven.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen