Ga naar de inhoud

Categorie: Kerkenraad

Beleidsplan

De kerkenraad heeft zich het laatste half jaar verdiept in het nieuwe beleidsplan. Het is nu afgerond en dit concept beleidsplan ligt nu voor onze gemeenteleden ter inzage. Wilt u het inzien, neem dan contact op met de scriba.…

Kerkenraad

D.V. woensdag 1 sept. hoopt de kerkenraad weer te vergaderen. Halverwege de avond zal ook de beroepingscommissie aanschuiven. Wilt u om wijsheid bidden?…

Zingen

De kerkenraad heeft besloten dat met ingang van afgelopen zondag de aanwezige kerkgangers alle psalmen weer mogen meezingen. Het vervult ons met dankbaarheid, we hebben er lang naar uitgezien! Het vraagt ook om alertheid en daarom wijzen wij een ieder …

Zingen

De kerkenraad beraadt zich deze week over het zingen in de kerk.…

Gemeenteavond

In tegenstelling tot wat zondag afgekondigd werd, wordt de gemeenteavond niet op wo. 23 juni gehouden maar op DV do. 1 juli. De kerkenraad wil u informeren over de stand van zaken m.b.t. het beroepingswerk. Omdat we ons nog aan …

Kerkenraad

D.V. woensdag 31 maart hebben we weer kerkenraadsvergadering. Neemt u dit mee in uw voorbeden?…

Volmacht

Op de laatste lidmatenavond kwam het stemmen per volmacht aan de orde. In onze ‘Plaatselijke Regeling’ staat dat er niet bij volmacht gestemd kan worden. In één van onze laatste vergaderingen heeft de kerkenraad zich daar nog eens over gebogen. …

Kerkenraad

Op woensdag 9 sept. hoopt de kerkenraad weer te vergaderen. Neemt u dit mee in uw voorbede?…

Kerkdienst

De kerkenraad heeft besloten om ingaande zondag 29 maart 2020 de kerkdiensten bij te wonen met een halve kerkenraad, omdat het handhaven van de 1,5 meter afstand tussen personen eenvoudiger is. We hopen op gezegende diensten komende zondag.…

Prekenboekje “Kinderen van één Vader”

Ter gelegenheid van het emeritaat van ds. J.A.H. Jongkind, en dus het afscheid van onze dominee, en het 40-jarig ambtsjubileum heeft het de kerkenraad goed gedacht om een prekenboekje uit te geven met preken van ds. Jongkind. Het prekenboekje is …