De kerkenraad heeft een profielschets opgesteld van een toekomstige nieuwe predikant. We zoeken geen ‘schaap met vijf poten’, maar we hebben geprobeerd een eerlijke beschrijving te geven van een predikant die dicht bij God leeft en ook dicht bij de mensen wil staan. We willen dit graag met de gemeente delen en daarom is de schets in te zien bij de scriba, na 24 aug.

D.V. dinsdag 16 juli vergadert de kerkenraad.

Ter gelegenheid van het emeritaat van ds. J.A.H. Jongkind, en dus het afscheid van onze dominee, en het 40-jarig ambtsjubileum heeft het de kerkenraad goed gedacht om een prekenboekje uit te geven met preken van ds. Jongkind. Het prekenboekje is een cadeau in de eerste plaats voor ds. Jongkind maar ook aan alle gemeenteleden van onze Hervormde gemeente Brandwijk.
Klik hier voor meer informatie.

In de vergadering van do 13 juni heeft de kerkenraad besloten om de afkondigingen door de ouderling van dienst te laten doen. Dit vereist nog wel wat technische aanpassingen qua geluid. Na de zomervakantie hopen we er mee te beginnen.

Als kerkenraad kijken we met dankbaarheid terug op het afscheid van onze predikant, ds. Jongkind. Meerdere keren mochten we horen dat ze intens genoten hebben van alle activiteiten die mochten plaatsvinden: ouderenmiddag, fietspuzzeltocht, afscheid van de gemeente in de schuur bij fam. van de Toren en van het mooie orgelconcert op ons eigen (nieuwe) orgel. Ook de afscheidsdienst was fijn en mocht op veel belangstelling rekenen. Dank aan de afscheidscommissie die alles goed heeft voorbereid en mocht rekenen op veel steun van gemeenteleden. Bovenal dank aan God Die ons een gezegende afscheidsweek gaf en gezegende jaren met onze predikant.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen