Ga naar de inhoud

Verdeling taken kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van donderdag 18 jan. heeft de kerkenraad gesproken over de verschillende taken binnen de kerkenraad. Nu de ambtsperiode van br. Herman Hofman is beëindigd, is het ambt van jeugdouderling en de functie van voorzitter van de kerkenraad vrijgekomen. Br. Herber Bikker, die nu ouderling kerkrentmeester is, heeft aangegeven deze beide taken op zich te willen nemen. En br. Dick Schreuders is bereid gevonden de taak van kerkrentmeester van Herber overnemen. Het dienstencentrum PKN in Utrecht geeft aan dat deze verschuiving mogelijk is als de belijdende leden van onze gemeente hiermee akkoord gaan.