Ga naar de inhoud

Beroepingswerk

Op de gehouden gemeenteavond afgelopen woensdag hebben de belijdende lidmaten ingestemd met het voornemen van de kerkenraad om proponent Speksnijder uit Gouda te beroepen als predikant van onze gemeente. Daar zijn we de Heere dankbaar voor. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen tot uiterlijk aanstaande vrijdagmiddag schriftelijk gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de scriba. Als er geen bezwaren zijn, gaat het beroep aanstaande vrijdag in. We bidden proponent Speksnijder en zijn vrouw de zegen van de Heere toe. De kennismaking met proponent Speksnijder is gepland op maandag 13 juni. Het programma hiervoor vindt u bij de komende kerkbode of op de website van onze gemeente.