Ga naar de inhoud

Beroepingswerk

Over het beroepingswerk willen we met u delen dat de corona-crisis dit werk bemoeilijkt. Zo kunnen we nu geen ledenvergadering uitschrijven, is het lastiger om een gesprek te voeren met een predikant of proponent en lopen voor proponenten studies soms vertraging op. Dat maakt dat het beroepingswerk wordt vertraagd. Ondertussen zijn we als kerkenraad en beroepingscommissie op de achtergrond wel bezig om wat wél kan te doen, zodat bij een verruiming van de maatregelen het beroepingswerk zo spoedig mogelijk verdere voortgang kan vinden. We roepen de gemeente ertoe op om ook het beroepingswerk in het gebed bij de Heere te brengen, zodat we op Zijn tijd weer een nieuwe predikant mogen ontvangen.