Ga naar de inhoud

Categorie: Beroepingswerk

Beroep

Vrijdag 1 juli heeft proponent J. Speksnijder aan de kerkenraad laten weten dat hij het beroep naar onze gemeente mocht aannemen. De Heere heeft alles zo geleid en bestuurd dat zijn hart naar Brandwijk werd gebogen. Uiteindelijk is het de …

Beroep

Vrijdag 1 juli heeft proponent Speksnijder aan de kerkenraad laten weten dat hij het beroep naar onze gemeente mocht aannemen. De Heere heeft alles zo geleid en bestuurd dat zijn hart naar Brandwijk werd gebogen. Uiteindelijk is het de Heere, …

Beroep prop. J. Speksnijder

D.V. vrijdag 1 juli is het al de uiterste beslissingsdatum voor het beroep dat onze gemeente op prop. Speksnijder heeft uitgebracht. We zien er met spanning naar uit, maar mogen het met vertrouwen en verwachting in de Hand van de …

Beroepingswerk

Omdat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevoerde procedure, mocht vrijdag 10 juni de beroepsbrief met aanhangsel worden overhandigd aan prop. J. Speksnijder. Kennismaken met de gemeente van Brandwijk heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. Uiterlijk D.V. vrijdag 1 juli mogen …

Beroepingswerk

Op de gehouden gemeenteavond afgelopen woensdag hebben de belijdende lidmaten ingestemd met het voornemen van de kerkenraad om proponent Speksnijder uit Gouda te beroepen als predikant van onze gemeente. Daar zijn we de Heere dankbaar voor. Eventuele bezwaren tegen de …

Beroepingswerk

In de laatstgehouden kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad een voorgenomen besluit genomen om een beroep uit te brengen. Daar zijn we de Heere dankbaar voor! Hierom nodigen we de gemeente uit voor een stemmingsvergadering op D.V. woensdag 1 juni. Lidmaten van …