Ga naar de inhoud

Categorie: Beroepingswerk

Beroep

Tot onze teleurstelling heeft proponent Neervoort het beroep dat we op hem hadden uitgebracht, niet kunnen aannemen. Als gemeente hebben we er zo naar uitgezien weer een eigen predikant in ons midden te hebben. Het is anders gelopen. Het was …

Beroepen

Vorige week donderdag waren prop. Neervoort en zijn vrouw in onze gemeente voor een kennismaking. Met dankbaarheid kijken we terug op goede ontmoetingen. We vragen u fam. Neervoort en ook onze gemeente te gedenken in uw voorbeden. Het is misschien …

Beroepingswerk

Vandaag vrijdag 22 oktober hopen we een beroep uit te brengen op proponent H.A. Neervoort te IJsselmuiden. Kennismaken met de gemeente van Brandwijk zal plaatsvinden op D.V. donderdag 28 oktober. Diverse activiteiten zullen worden georganiseerd tussen 14.00 – 21.00 uur. …

Beroepingswerk

Afgelopen vrijdag heeft proponent Borsje ons laten weten dat hij het beroep naar onze gemeente niet kan aannemen. Dat is voor onze gemeente een teleurstellend bericht. We merkten in de achterliggende periode een gemeenschappelijk verlangen naar de overkomst van proponent …

Beroep

Inmiddels hoorden we van prop. Borsje dat hij bedankt heeft voor de herv. gemeente van Zoetermeer. We bidden dat de Heere de fam. Borsje duidelijkheid wil geven in de keuze die ze deze week moeten maken. Biddend en met verwachting …

Beroep

Met een zekere spanning wordt er uitgezien naar het antwoord van de door onze gemeente beroepen proponent Borsje. De tekst van zijn preek afgelopen zondag was 2 Kron. 20: ‘en wij weten niet wat wij moeten doen, maar op U …

Beroep

Met dankbaarheid zien we terug op de gemeenteavond. Nagenoeg unaniem heeft de gemeente ingestemd met het voornemen van de kerkenraad om een beroep uit te brengen op proponent A.C. Borsje uit Ede. We mogen als kerkenraad, samen met de beroepingscommissie, …

Beroepingswerk

Komende donderdagavond 29 okt. houden we een gemeenteavond in verband met het beroepingswerk. De kerkenraad heeft het voornemen een beroep uit te brengen. Omdat we een kleine gemeente zijn, moeten belijdende leden instemmen met dat voornemen.

Op uitdrukkelijk aanraden van …