Ga naar de inhoud

Ten slotte

Komende zondagmorgen hopen Bernard Korevaar en Daniëlle Bikker belijdenis te doen van het geloof. Daarin zien we Gods hand. Hij heeft Zijn verbondsbelofte om hun hart te besnijden vervuld. Hij verhoorde onze gebeden. Lof aan Hem! Hij is trouw en goed. Tegelijkertijd denken we ook aan allen bij wie een belijdenisdienst naast vreugde ook verdriet op kan roepen omdat een kind, kleinkind, partner, ouder, vriend(in) of familielid de Heere Jezus (nog) niet kent en wil volgen. Weet: de Heere kent uw/jouw verdriet hierover. Breng het bij Hem. En blijf de Heere vragen of Hij Zijn belofte om het hart door Zijn Geest te besnijden ook aan hen wil vervullen.
Hartelijke groeten,
Ds. J. Speksnijder