We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven rondom onze belijdenis. Uw kaarten, gebeden en bemoedigende woorden hebben wij zeer gewaardeerd. Hartelijke groet, Arinne, Pieny en Pieternel.

Met dankbaarheid kijken we terug op de belijdenisdienst van afgelopen zondag. Zoals de zon voor het eerst sinds lange tijd die zondagmorgen de Alblasserwaard verwarmde met haar zonnestralen, zo verwarmde de “Zonne der gerechtigheid“ de harten van onze gemeenteleden. Drie van onze gemeenteleden mochten in het openbaar hun ja-woord laten horen. Laten we maar eerlijk zijn: ons ‘ja’ is vaak een schuchter ‘ja’. Thema van de preek was ‘Help, ik geloof’. Dit vanuit Markus 9: 14 – 29. Het is bij ons vaak niet anders dan bij deze vader. Onder tranen riep hij: ‘Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp’. Kent u dat ook? Soms zitten we op een berg, even later is het een dal. Er is één troost: het hangt niet van ons af. Hij houdt ons vast met Zijn rechterhand, ook als wij die Hand soms even niet zien. Wij heten deze drie zusters hartelijk welkom in de kring van belijdende leden van onze gemeente.

We zijn dankbaar dat er komende zondag drie gemeenteleden zijn die in het openbaar hun geloof willen belijden. Een seizoen lang hebben ze zich met ds. van der Veen er op mogen voorbereiden. Belijdenis doe je als je ernaar verlangt om de Heere te dienen met al je tekorten. Je kunt belijdenis doen omdat je de Heere Jezus hebt leren kennen en in die kennis wilt groeien. Je doet ook belijdenis om lid te worden van de kerk en om de gemeente te helpen bouwen. Onze kerk zegt over belijdenis doen: Je doet belijdenis om de doop te ontvangen of te beamen, om van de Heere te getuigen, om medeverantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Christus, en om te blijven bij de gemeenschap van Woord en sacrament. Kortom, je wordt geen gediplomeerd gelovige naar wie iedereen op moet kijken. Integendeel, je bent leerling op Jezus’ school. Op de maquette boven onze kerkdeur staat de tekst ‘den christenen van Brandwijk en Gijbeland, tot eene oefenschool van geloof, hoop en liefde’. Dit geldt voor alle gemeenteleden. Elke zondag mogen we ons als gemeente oefenen in het Woord van God. Voordat de gemeenteleden ‘christenen’ heetten (zie Hand. 11: 26), was hun naam gewoon: ‘leerling’ oftewel ‘discipel’. Als je belijdenis doet, wil je discipel of leerling zijn van de grote Meester.

In de morgendienst van D.V. zondag 9 mei hopen de volgende gemeenteleden belijdenis van het geloof af te leggen. De afgelopen tijd hebben zij zich hierop voorbereid. We zijn verheugd dat zij de goede strijd van het geloof willen strijden, onze Heiland de Heere Jezus willen volgen en Zijn Naam willen belijden. We hopen van harte dat onze belijdeniscatechisanten mogen ervaren dat er een biddende gemeente in liefde om hen heen staat. Wie zijn het? Mevr. Pieneke de Haan – Rozendaal, Arina van den Dool en Pietertje Neeltje Boele. Voorganger in deze dienst is onze consulent ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht. De aannemingsavond is op 5 mei. Eventuele wettige bezwaren tegen hun belijdenis kunnen schriftelijk en gemotiveerd in gediend worden bij de scriba.

D.V. maandagavond 12 okt. begint de belijdeniscatechisatie. Er hebben zich drie gemeenteleden aangemeld. Tot maandag kunt u zich nog opgeven om aan te sluiten. Ds. Van der Veen heeft toegezegd ook dit jaar de catechese te verzorgen. Daar zijn we dankbaar voor.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen