D.V. maandagavond 12 okt. begint de belijdeniscatechisatie. Er hebben zich drie gemeenteleden aangemeld. Tot maandag kunt u zich nog opgeven om aan te sluiten. Ds. Van der Veen heeft toegezegd ook dit jaar de catechese te verzorgen. Daar zijn we dankbaar voor.

‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Gemeente, als je deze woorden van de Heere Jezus leest, word je dan niet even stil gezet? Is dat echt zo? Natuurlijk is dat zo! Zo staat het in Gods Woord! Wellicht hebt u digitaal de belijdenisdienst van twee maanden geleden gezien toen vijf van onze gemeenteleden belijdenis van hun geloof aflegden. Toen dacht u of dacht jij misschien wel: zal ik me voor komend jaar ook opgeven? Er staat geen leeftijd voor: als je 19 bent, ben je niet te jong en als u 75 jaar bent, bent u niet te oud. Vele jongeren en ouderen hebben hierbij hun vragen: durf ik mijn jawoord aan de Heere te geven? Kan ik wel nakomen wat ik de Heere beloof? Ben ik in staat om de lesstof te leren? Over deze en andere vragen kunt u/kun jij altijd spreken met de wijkouderling of met onze consulent. De Heere vraagt om een jawoord vanuit het hart. Zou Hij, Die alles in Zijn hand heeft, niet machtig zijn om te geven wat Hij van ons vraagt? Laten we nooit vergeten dat de Heere op grond van onze doop er recht op heeft dat we met mond en hart Zijn naam belijden. In de preek van zondagmorgen ging het even over de dienstplicht. Die bestaat nog, alleen is die uitgesteld. In de kerk is er ook een ‘geestelijke’ dienstplicht. Als je gedoopt wordt, krijg je a.h.w. de oproep tot de dienstplicht. En als je belijdenis doet, meld je je aan voor de dienst in de kerk, als heilsoldaat in het leger van Koning Jezus. De kerkenraad nodigt u hartelijk uit u op te geven om dit jaar de belijdeniscatechese te volgen. Ds. Van der Veen uit Sliedrecht heeft toegezegd om bij voldoende deelname deze catechisatie weer te geven. Opgeven bij de scriba.

Bedankt voor uw betrokkenheid rondom onze belijdenisdienst van afgelopen 5 juli. We hebben de kaartjes, gesprekken en presentjes enorm gewaardeerd. Ook de gebeden die er zijn gedaan waren voor ons een bemoediging om belijdenis te doen. We voelen ons hierdoor gedragen door de gemeente. De avonden met ds. van der Veen waren bijzonder leerzaam en ontspannen. In deze openheid konden we onze dankbaarheid, moeilijke vragen en zorgen bespreken. We kijken terug op een fijn seizoen en een gezegende zondag! Hartelijke groet, Peter, Liesbeth, Colinda, Arjan en Renske.

De volgende gemeenteleden hopen zondagmorgen 5 juli Openbare Geloofsbelijdenis af te leggen: Jan Cornelis Pieter Kwakernaak, Johanna Elisabeth Kwakernaak – Erkelens, Arjan Mourik, Adriana Dirkje Mourik – de Jong en Cornelia Jannine Heiltje van Rees.
Wanneer je gedoopt bent, heeft God Zijn ‘ja’ heel persoonlijk tegen je uitgesproken. Wat een wonder van liefde en genade! God zegt ‘ja’ tegen mensen die Hem de rug toekeerden. De prijs die hiervoor betaald moest worden, was de dood van Zijn Zoon. Na de doop wacht God op antwoord. Belijdenis doen is antwoord geven en zo de Heere eren. Het is goed om openlijk en officieel uit te spreken dat je de Heere Jezus wilt volgen. Zo lezen we in de Bijbel dat ook Timotheüs lang geleden in de gemeente “de goede belijdenis heeft afgelegd onder vele getuigen” (1 Timotheüs 6:12).

Na een lange onderbreking hopen we komende maandag 22 juni nog een keer bij elkaar te komen in de bovenkamer. De belijdenisdienst zal plaatsvinden op D.V. zondagmorgen 5 juli. Onze consulent ds. Van der Veen zal de dienst leiden.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen