Ga naar de inhoud

Categorie: Geloofsbelijdenis

Belijdenis

Komende zondag willen de volgende personen tijdens de morgendienst openbare belijdenis van het geloof afleggen: Wieke Boele, Marleen Korevaar, Jurian Korevaar en Laurens Kortleve. De afgelopen tijd hebben zij zich hierop voorbereid. We hopen van harte dat onze belijdeniscatechisanten mogen …

Aannemingsavond

Vorige week heeft de aannemingsavond plaatsgevonden. De kerkenraad heeft met vertrouwen en grote blijdschap ingestemd met het voornemen van de volgende gemeenteleden om belijdenis van het geloof af te leggen: Wieke Boele, Jurian Korevaar, Marleen Korevaar en Laurens Kortleve. De …

Belijdeniscatechese

In onderling overleg verwijzen we u naar het kerkbodebericht van de hervormde gemeente Molenaarsgraaf. Dit omdat onze catechisanten aangeschoven zijn bij de groep van ds. Van der Knijff.…

Belijdeniscatechisatie

We zijn dankbaar dat onze drie belijdeniscatechisanten aan mogen sluiten bij de groep van onze buurgemeente Molenaarsgraaf. Wij wensen hen en ook ds. Van der Knijff Gods zegen toe voor de komende avonden. Zie verder het bericht bij Molenaarsgraaf.…

Belijdenis

De meesten van ons zijn als een klein kind gedoopt. Bij die gelegenheid heeft God gesproken, dat Hij ons in onze verlorenheid opzoekt en dat wij van Hem een kind mogen zijn. Maar Zijn machtig woord vraagt om een antwoord. …

Belijdeniscatechisatie

‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Gemeente, als je deze woorden van de Heere Jezus leest, word je dan niet even stil gezet? Is …

Belijdenis

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven rondom onze belijdenis. Uw kaarten, gebeden en bemoedigende woorden hebben wij zeer gewaardeerd. Hartelijke groet, Arinne, Pieny en Pieternel.…

Belijdenis

Met dankbaarheid kijken we terug op de belijdenisdienst van afgelopen zondag. Zoals de zon voor het eerst sinds lange tijd die zondagmorgen de Alblasserwaard verwarmde met haar zonnestralen, zo verwarmde de “Zonne der gerechtigheid“ de harten van onze gemeenteleden. Drie …

Belijdenis

We zijn dankbaar dat er komende zondag drie gemeenteleden zijn die in het openbaar hun geloof willen belijden. Een seizoen lang hebben ze zich met ds. van der Veen er op mogen voorbereiden. Belijdenis doe je als je ernaar verlangt …

Belijdenis

In de morgendienst van D.V. zondag 9 mei hopen de volgende gemeenteleden belijdenis van het geloof af te leggen. De afgelopen tijd hebben zij zich hierop voorbereid. We zijn verheugd dat zij de goede strijd van het geloof willen strijden, …