Ga naar de inhoud

Categorie: Geloofsbelijdenis

Belijdenis

We kijken terug op een mooie en bewogen belijdenisdienst. Wat mooi om te zien en te horen dat de Heere werkt, gebeden verhoort, harten aanraakt en verandert, jonge mensen ertoe brengt hun vertrouwen op Hem alleen te stellen! Wat mooi …

Belijdenis

Elke zondag is een feestdag, maar komende zondag wel heel in het bijzonder: enkele gemeenteleden zullen hun ja-woord uitspreken. Dan is er blijdschap hier beneden en ook boven. De meesten van ons zijn als klein kind gedoopt. Bij die gelegenheid …

Aannemingsavond

we zijn blij en de Heere dankbaar dat Hij Erwin & Anneloes Korteland, Lida Mourik, Anna-Lisa Hofman, Rhodé van Kleij en Heva Korteland het verlangen in het hart heeft gegeven om op zondag 16 juni belijdenis van het geloof af …

Belijdenis

Met ontroering en dankbaarheid vernamen wij van mevr. Haagje Aanen dat haar zoon Peter zondag 7 april belijdenis van het geloof heeft afgelegd. Afgelopen winterperiode heeft hij samen met de groep waarin hij woont belijdenisonderricht ontvangen van ds. Zonnenberg. Als …

Belijdeniscatechisatie

We zijn blij en dankbaar te kunnen melden dat 7 personen van binnen en buiten onze gemeente zich hebben aangemeld voor het volgen van belijdeniscatechisatie. We hopen een seizoen lang met elkaar op te trekken om te ontdekken wie de …

Belijdeniscatechese

Of je nu oud bent of jong: ik nodig jou die nog geen belijdenis heeft gedaan van harte uit voor het volgen van belijdeniscatechese. Om een seizoen lang met elkaar na te denken, te praten, te leren over onze God …

Belijdeniscatechisatie

Met dankbaarheid kijken we terug op de belijdenisdienst van afgelopen 4 juni. Wat was het mooi om te zien hoe twee mensen van onze gemeente hun ja-woord aan God gaven. Gingen Daniëlle en Bernard u voor? Een hartelijke aanbeveling mogen …

Ten slotte

Komende zondagmorgen hopen Bernard Korevaar en Daniëlle Bikker belijdenis te doen van het geloof. Daarin zien we Gods hand. Hij heeft Zijn verbondsbelofte om hun hart te besnijden vervuld. Hij verhoorde onze gebeden. Lof aan Hem! Hij is trouw en …

Belijdenis

Op zondag 4 juni hopen Bernard Korevaar (Brandwijksedijk 10b) en Daniëlle Bikker (Kamperfoelie 7) in het midden van de gemeente belijdenis te doen van het geloof. Wat een mooi en bijzonder moment voor henzelf, maar ook voor hun (groot)ouders, hun …

Belijdenisgroep

We hebben elkaar als belijdenisgroep van Brandwijk-Molenaarsgraaf al heel wat keren ontmoet. Het is bijzonder om met een groep mensen uit allerlei levensfasen zo in gesprek te zijn over het geloof, om samen te lezen en te bidden, vragen te …