De afgelopen zondag hebben Maarten Jacobus Molenaar en Marianne Molenaar hun openbare geloofsbelijdenis afgelegd. Hun persoonlijke belijdenisteksten waren Joh.10:14 (“Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word van de Mijnen gekend”) en Joh.10:15b (“En Ik geef Mijn leven voor de schapen”). Moge God hun vrede overvloedig doen zijn.

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (dienst bij de openbare geloofsbelijdenis van Maarten Jacobus Molenaar en Marianne Molenaar- van der Hoeven)
18.30 uur ds. J. Muller te Bleskensgraaf
Zingen voor de dienst: Ps.122:1 en Ps.125:1 en 2.
Organisten: De organisten van de bovengenoemde diensten zijn dhr. Wim Stolk en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: De tweede rondgang in de diensten van de komende zondag D.V. is bestemd voor de H.G.J.B.
Oppas: Op D.V. 14 april a.s. verzorgen mevr. Liesbeth Kwakernaak en Jessica van de Graaf de oppas; en op 21 april mevr. Saskia Aantjes, Femke Koorevaar en Nienke Korevaar.

Op de palmzondag (14 april a.s.) hopen Maarten Jacobus Molenaar en zijn vrouw Marianne Molenaar belijdenis af te leggen van het geloof. Het is met dankbaarheid dat wij hen u noemen. Misschien dat er iemand denkt: “Wat zoeken zij in een statistisch gezien teruglopende kerk?” Maar ik hoop dat zij zeggen: “Wij zoeken er (want het is de kerk van onze doop en waarin God als een wachter trouw over ons heeft gewaakt) Hem die de Liefste is en de Beste en die voor ons uit gaat en wiens woord het waard is om erop te vertrouwen. Op D.V. 5 april valt de aannemingsavond. “Voor eeuwig, Heere, staat Uw woord vast in de hemel” (Ps.119:89). Wij hopen op 14 april op een gezegende dag. Mogen jullie met liefde en ijver jullie goede Meester dienen!

Wij zijn dankbaar, dat Jantine Elena Bijkerk-Kievit de afgelopen zondag haar openbare geloofsbelijdenis af mocht leggen. Het moge haar een sterke troost zijn en de kracht van haar leven: “Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere, zijn God” (Ps.146:5).

Op zondagmorgen 22 april a.s. hoopt Jantine Elena Bijkerk-Kievit haar openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Dat is waar het verlangen van haar hart in uitgedrukt ligt. Wij hebben met z`n drieën (Pieter heeft ook trouw meegedaan) in een grote openheid een mooi seizoen achter de rug. We gaan het missen. Maar we zijn vooral blij, dat Jantine in de kracht van Christus achter Hem aan mag komen en in leven en sterven weet Hem toe te behoren. De aannemingsavond vindt plaats op D.V. 9 april a.s. Als gemeente leven wij hier ook van harte in mee.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen