Vorige week mochten we deze avond houden. Twee kerkenraadsleden waren erbij en kijken er met dankbaarheid op terug. Jammer dat de belijdenisdienst nu uitgesteld moet worden. Het was jullie oprechte verlangen om voor God en Zijn gemeente in Brandwijk jullie ja-woord uit te mogen spreken. Hopelijk duurt het niet lang dat dit toch mag gebeuren.

De afgelopen zondag hebben Maarten Jacobus Molenaar en Marianne Molenaar hun openbare geloofsbelijdenis afgelegd. Hun persoonlijke belijdenisteksten waren Joh.10:14 (“Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word van de Mijnen gekend”) en Joh.10:15b (“En Ik geef Mijn leven voor de schapen”). Moge God hun vrede overvloedig doen zijn.

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (dienst bij de openbare geloofsbelijdenis van Maarten Jacobus Molenaar en Marianne Molenaar- van der Hoeven)
18.30 uur ds. J. Muller te Bleskensgraaf
Zingen voor de dienst: Ps.122:1 en Ps.125:1 en 2.
Organisten: De organisten van de bovengenoemde diensten zijn dhr. Wim Stolk en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: De tweede rondgang in de diensten van de komende zondag D.V. is bestemd voor de H.G.J.B.
Oppas: Op D.V. 14 april a.s. verzorgen mevr. Liesbeth Kwakernaak en Jessica van de Graaf de oppas; en op 21 april mevr. Saskia Aantjes, Femke Koorevaar en Nienke Korevaar.

Op de palmzondag (14 april a.s.) hopen Maarten Jacobus Molenaar en zijn vrouw Marianne Molenaar belijdenis af te leggen van het geloof. Het is met dankbaarheid dat wij hen u noemen. Misschien dat er iemand denkt: “Wat zoeken zij in een statistisch gezien teruglopende kerk?” Maar ik hoop dat zij zeggen: “Wij zoeken er (want het is de kerk van onze doop en waarin God als een wachter trouw over ons heeft gewaakt) Hem die de Liefste is en de Beste en die voor ons uit gaat en wiens woord het waard is om erop te vertrouwen. Op D.V. 5 april valt de aannemingsavond. “Voor eeuwig, Heere, staat Uw woord vast in de hemel” (Ps.119:89). Wij hopen op 14 april op een gezegende dag. Mogen jullie met liefde en ijver jullie goede Meester dienen!

Wij zijn dankbaar, dat Jantine Elena Bijkerk-Kievit de afgelopen zondag haar openbare geloofsbelijdenis af mocht leggen. Het moge haar een sterke troost zijn en de kracht van haar leven: “Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere, zijn God” (Ps.146:5).

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen