Ga naar de inhoud

Categorie: Geloofsbelijdenis

Belijdenisgroep

We hebben elkaar als belijdenisgroep van Brandwijk-Molenaarsgraaf al heel wat keren ontmoet. Het is bijzonder om met een groep mensen uit allerlei levensfasen zo in gesprek te zijn over het geloof, om samen te lezen en te bidden, vragen te …

Belijdenis

Evenals vorig jaar kunnen diegenen die de belijdenis catechisatie willen volgen aansluiten bij de groep uit Molenaarsgraaf. Belijdenis catechisatie volgen is ook ontdekken of je belijdenis zou willen doen. Als je hart er naar uitgaat, geef je dan op bij …

Belijdeniscatechisatie

Uitnodiging. Dit geldt eigenlijk voor iedereen vanaf ca 18 jaar. Deze uitnodiging heeft te maken met hoe wij over doop en avondmaal denken. Je bent al langere tijd lid van onze kerkelijke gemeente en zeer waarschijnlijk ben je als kind …

Belijdeniscatechisatie

‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is’. Gemeente, als je deze woorden van de Heere Jezus leest, word je dan niet even stil gezet? Is …

Belijdenisdienst

We zien terug om een gezegende dienst. Thema van de dienst was: ‘Verlangen naar meer’, dit n.a.v. Efeze 3: 14-21. Leeft er in ons hart verlangen om de Heere meer en meer te leren kennen. Verlangen naar die onbegrensde zee …

Belijdenis

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het meeleven naar onze belijdenis. Alle kaarten, gebeden en bemoedigende woorden hebben we zeer gewaardeerd. Op deze manier mogen we ons gedragen weten door de gemeente. Hartelijke groet, Jurian, Laurens, Marleen en Wieke.…

Belijdenis

Komende zondag willen de volgende personen tijdens de morgendienst openbare belijdenis van het geloof afleggen: Wieke Boele, Marleen Korevaar, Jurian Korevaar en Laurens Kortleve. De afgelopen tijd hebben zij zich hierop voorbereid. We hopen van harte dat onze belijdeniscatechisanten mogen …

Aannemingsavond

Vorige week heeft de aannemingsavond plaatsgevonden. De kerkenraad heeft met vertrouwen en grote blijdschap ingestemd met het voornemen van de volgende gemeenteleden om belijdenis van het geloof af te leggen: Wieke Boele, Jurian Korevaar, Marleen Korevaar en Laurens Kortleve. De …

Belijdeniscatechese

In onderling overleg verwijzen we u naar het kerkbodebericht van de hervormde gemeente Molenaarsgraaf. Dit omdat onze catechisanten aangeschoven zijn bij de groep van ds. Van der Knijff.…

Belijdeniscatechisatie

We zijn dankbaar dat onze drie belijdeniscatechisanten aan mogen sluiten bij de groep van onze buurgemeente Molenaarsgraaf. Wij wensen hen en ook ds. Van der Knijff Gods zegen toe voor de komende avonden. Zie verder het bericht bij Molenaarsgraaf.…