Ga naar de inhoud

Categorie: Geloofsbelijdenis

Belijdeniscatechese

In onderling overleg verwijzen we u naar het kerkbodebericht van de hervormde gemeente Molenaarsgraaf. Dit omdat onze catechisanten aangeschoven zijn bij de groep van ds. Van der Knijff.…

Belijdeniscatechisatie

We zijn dankbaar dat onze drie belijdeniscatechisanten aan mogen sluiten bij de groep van onze buurgemeente Molenaarsgraaf. Wij wensen hen en ook ds. Van der Knijff Gods zegen toe voor de komende avonden. Zie verder het bericht bij Molenaarsgraaf.…

Belijdenis

De meesten van ons zijn als een klein kind gedoopt. Bij die gelegenheid heeft God gesproken, dat Hij ons in onze verlorenheid opzoekt en dat wij van Hem een kind mogen zijn. Maar Zijn machtig woord vraagt om een antwoord. …

Belijdeniscatechisatie

‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Gemeente, als je deze woorden van de Heere Jezus leest, word je dan niet even stil gezet? Is …

Belijdenis

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven rondom onze belijdenis. Uw kaarten, gebeden en bemoedigende woorden hebben wij zeer gewaardeerd. Hartelijke groet, Arinne, Pieny en Pieternel.…

Belijdenis

Met dankbaarheid kijken we terug op de belijdenisdienst van afgelopen zondag. Zoals de zon voor het eerst sinds lange tijd die zondagmorgen de Alblasserwaard verwarmde met haar zonnestralen, zo verwarmde de “Zonne der gerechtigheid“ de harten van onze gemeenteleden. Drie …

Belijdenis

We zijn dankbaar dat er komende zondag drie gemeenteleden zijn die in het openbaar hun geloof willen belijden. Een seizoen lang hebben ze zich met ds. van der Veen er op mogen voorbereiden. Belijdenis doe je als je ernaar verlangt …