Ga naar de inhoud

Belijdeniscatechisatie

Met dankbaarheid kijken we terug op de belijdenisdienst van afgelopen 4 juni. Wat was het mooi om te zien hoe twee mensen van onze gemeente hun ja-woord aan God gaven. Gingen Daniëlle en Bernard u voor? Een hartelijke aanbeveling mogen we u en jullie doen voor de belijdeniscatechisatie van komend seizoen. Zeer waarschijnlijk ben jij / bent u als kind gedoopt in de kerk. Het formulier geeft aan dat de doop onder andere een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Maar elk verbond bestaat uit twee partijen. Dat geldt niet alleen voor het verbond van het huwelijk, maar ook voor het verbond tussen God en mens. Het verbond tussen God en mens kan vanwege de hardheid van ons hart alleen bij God beginnen. Het begin van dat verbond is God begonnen in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij stierf al voor ons toen wij nog zondaars waren. Waar de twee geliefden op de trouwdag het ‘ja’ naar elkaar uitspreken, doen wij dat in de kerk tijdens de Openbare Geloofsbelijdenis naar God. Wie niet zonder de Heere kan, weet dat Hij het zo waard is dat we Zijn Naam belijden. Graag nodigt de kerkenraad degenen die nog geen belijdenis deden uit hierover na te denken. Soms schoven we het wat op de lange baan. We kunnen ook allerlei bezwaren hebben. Maar hopelijk groeit er het verlangen. Velen ervaarden het doen van belijdenis als een zegenrijke periode. Jongeren, we gunnen jullie dit van harte! Maar ook ouderen, ook voor u is het niet te laat. Thomas kon ook zo lastig geloven dat Jezus de Opgestane Levensvorst was. De oproep van Jezus klinkt tot Thomas: “Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven”. Die oproep klinkt ook aan u en jou, om Hem te belijden als mijn Heere en mijn God. Wil je hierover eens doorpraten? Neem contact op met ds. Speksnijder of de wijkouderling.