Komende maandag is alweer de laatste reguliere avond. D.V. 23 maart is de aannemingsavond en de belijdenisdienst is op Palmzondag 5 april.