Ga naar de inhoud

Belijdenis

Elke zondag is een feestdag, maar komende zondag wel heel in het bijzonder: enkele gemeenteleden zullen hun ja-woord uitspreken. Dan is er blijdschap hier beneden en ook boven. De meesten van ons zijn als klein kind gedoopt. Bij die gelegenheid heeft God gesproken; beloofd dat Hij ons in onze verlorenheid opzoekt en dat we kind van Hem mogen zijn. Opgenomen in Zijn verbond. Zijn Woord vraagt ook om een antwoord. Dat antwoord wordt met name door ons gegeven als wij ten overstaan van God en met als getuigen de leden van Zijn gemeente belijdenis doen. Daar mogen we naar verlangen. Dat we het “Ja” dat onze ouders bij de doop gesproken hebben over mogen nemen. Want dan zeggen we: ‘Ja, Heere, ik vertrouw me aan U toe. Bij U ben ik veilig. Alleen bij U heb ik een toekomst vol van Hoop!’ De Heere vraagt geen perfecte mensen, maar Hij vraagt naar hen, die Hem niet missen kunnen. We hopen dat er ook volgend seizoen in onze gemeente weer zulke jongeren en ouderen gevonden worden die deze stap willen zetten. Wees hier ernstig en biddend mee bezig. En wij zeggen tegen u wat Salomo in de Spreuken namens God zelf aan de mensen doorgeeft: “Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij uw hart!” (Spr.3:6). Zo werkt God het geloof. En hoe klein het ook is, Hij veracht het niet. En van dat geloof, hoe klein en zwak ook, mogen wij in de kerk belijdenis doen!
Zondag zullen de volgende broeder en zusters in het openbaar hun geloof belijden: Lida Mourik, Anna-Lisa Hofman, Rhodé van Kleij, Heva Blokland, Anneloes & Erwin Korteland.