Ga naar de inhoud

Belijdenis

In de morgendienst van D.V. zondag 9 mei hopen de volgende gemeenteleden belijdenis van het geloof af te leggen. De afgelopen tijd hebben zij zich hierop voorbereid. We zijn verheugd dat zij de goede strijd van het geloof willen strijden, onze Heiland de Heere Jezus willen volgen en Zijn Naam willen belijden. We hopen van harte dat onze belijdeniscatechisanten mogen ervaren dat er een biddende gemeente in liefde om hen heen staat. Wie zijn het? Mevr. Pieneke de Haan – Rozendaal, Arina van den Dool en Pietertje Neeltje Boele. Voorganger in deze dienst is onze consulent ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht. De aannemingsavond is op 5 mei. Eventuele wettige bezwaren tegen hun belijdenis kunnen schriftelijk en gemotiveerd in gediend worden bij de scriba.