Ga naar de inhoud

Zondag 3 juli 2022

09.30 uur ds. R. van der Knijff te Molenaarsgraaf (belijdenisdienst)
18.30 uur ds. H. E. Veldhuizen te Schelluinen
Zingen voor de dienst: Ps.17: 3 en Ps. 72: 10.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse mevr. Annemarie Zwart-Baan.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het college van kerkrentmeesters; Busjescollecte: IZB-project – Huis voor de ziel – Noorderkerk Amsterdam.